Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3586/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3586/LĐTBXH-BHXH
V/v: Thực hiện BHXH đối với người lao động đi du học ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Lg-Mega Electronic Hải Phòng
Toà nhà Văn phòng Trung tâm số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Trả lời Công văn số 228/LG-MEGA ngày 18/7/2005 của quý Công ty hỏi về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi du học ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với người lao động thuộc diện nêu trong Công văn của Công ty có thời gian đi du học tại nước ngoài 2 năm, trước khi đi du học đã được cơ quan thanh toán trợ cấp nghỉ việc, không thuộc đối tượng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 và Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ. Do vậy, thời gian đi du học ở nước ngoài 2 năm không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ bắt buộc.

Trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đi du học thì cơ quan liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục xác nhận trong sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 7 Mục II Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị quý Công ty căn cứ vào nội dung đã hướng dẫn trên để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3586/LĐTBXH-BHXH ngày 26/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi du học ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!