Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3581/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3581/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH đèn hình orion – hanel
(Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số OHPT – 05 – 055 ngày 20/10/2005 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan quyết định làm cơ sở để thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động; thực hiện chế độ nâng bậc lương; đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đồng thời, thực hiện theo Điều 4, Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy định mức lương tối thiểu và các mức lương khác đối với lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp FDI được quy định và trả bằng tiền Đồng Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 trong đó quy định từ ngày 01/7/1999 trở đi, mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động phải thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam.

Do vậy, thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương phải được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam để làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ quy định của pháp luật lao động đối với người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

T/L BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh HuânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3581/LĐTBXH-TL ngày 25/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.853

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!