Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH tiền lương đóng bảo hiểm xã hội viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 3562/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tiền lương đóng BHXH với viên chức quản lý

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được hướng dẫn tại Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH .

Cụ thể, từ ngày 01/5/2013 trở đi, viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tiếp tục được xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP .

Tiền lương này làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Như vậy, đối với viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH là tiền lương theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 51 nêu trên.

Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 07/9/2015.


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3562/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội
(Số 6 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 180/NSHN-TCHC/CV ngày 03/8/2015 của Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội hỏi về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp (100% vốn nhà nước), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì từ ngày 01/5/2013 trở đi viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tiếp tục được xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Như vậy, đối với viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội thực hiện chế độ đối với người lao động theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân(để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BHXH (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH ngày 07/09/2015 về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.514

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!