Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3491/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3491/LĐTBXH-BHXH
V/v: Hướng dẫn thủ tục giải quyết cấp sổ BHXH cho người nghỉ chờ việc trước 01/01/1995

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội

Trả lời Công văn số 387/CV-TC-TCLĐ ngày 07/10/2005 của Công ty đề nghị hướng dẫn việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thông tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội và quy trình lập hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995.

Đối với những trường hợp còn vướng mắc nêu trong Công văn số 387/CV-TC-TCLĐ của Công ty, cần căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH để phân loại giải quyết như sau:

1. Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hoặc được tuyển dụng vào làm việc nhưng không có quyết định biên chế Nhà nước thì không thuộc đối tượng cấp sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đối với người không có quyết định nghỉ chờ việc, thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 3 Mục II Thông tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH, phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ. Những trường hợp đơn vị ký “Hợp đồng lao động dài hạn” nêu trong Công văn là không đúng với quy định về pháp luật lao động, cần được giải trình, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

Đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn trên gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết. Nếu có vướng mắc, báo cáo với cơ quan quản lý của ngành xem xét và có văn bản gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trả lời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3491/LĐTBXH-BHXH ngày 19/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.137

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!