Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3483/BHXH-CSYT tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3483/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường kiểm tra, đối chiếu thẻ BHYT

Tập trung kiểm tra thẻ BHYT đối với các trường hợp sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, các trường hợp đa tuyến đến ngoại tỉnh, các trường hợp có chi phí lớn.

Đó là một trong những nội dung BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thành thực hiện tại nội dung Công văn 3483/BHXH-CSYT.

 

Hiện nay, ở các địa phương đã phát hiện khá nhiều trường hợp sử dụng, làm thẻ BHYT giả, phát hành không đúng quy định, thẻ tẩy xóa… để đi khám bệnh, trục lợi và gây thất thoát cho quỹ BHXH. Tuy nhiên hình thức xử phạt hiện nay vẫn chưa đúng mức, chưa có đủ tính răn đe.

 

Điều 20 Luật BHYT chỉ quy định thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác hoặc Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi khi gian lận trong việc cấp thẻ… Hay điều 49 cũng chỉ quy định chung chung về việc xử phạt các hành vi vi phạm …

 

Vì vậy, để hạn chế việc thất thoát quỹ BHXH, các đơn vị BHXH được yêu cầu phải thường xuyên đối chiếu, kiểm tra thẻ với dữ liệu quản lý thẻ khi phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT lớn. Nhất là trường hợp BHYT do tỉnh khác phát hành thì BHYT nơi tiếp nhận phải đề nghị BHYT nơi phát hành kiểm tra, đối chiếu.

 

Công văn trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/BHXH-CSYT
V/v tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

 

Thời gian qua, một số địa phương đã phát hiện được các trường hợp người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ phát hành không đúng quy định, thẻ tẩy xóa … để đi khám, chữa bệnh trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Để sớm phát hiện và xử lý tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT: phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh để kiểm tra thẻ BHYT, đối chiếu với giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ đảm bảo đúng người đúng thẻ, tập trung kiểm tra đối với các trường hợp sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, các trường hợp đa tuyến đến ngoại tỉnh, các trường hợp có chi phí lớn.

2. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu thẻ BHYT với dữ liệu quản lý thẻ BHYT: Các trường hợp có phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT lớn, cán bộ giám định phải thông báo về cơ quan Bảo hiểm xã hội để kiểm tra, đối chiếu thẻ BHYT với dữ liệu quản lý thẻ BHYT. Trường hợp thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi tiếp nhận bệnh nhân phải có đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi phát hành thẻ BHYT kiểm tra, đối chiếu dữ liệu quản lý thẻ nhằm phát hiện các trường hợp thẻ BHYT không đúng quy định.

3. Đối với nơi nhận thông báo đa tuyến: Kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giữa số liệu thẻ BHYT của các bệnh nhân được thông đa tuyến với dữ liệu phát hành thẻ của địa phương, lưu ý đối chiếu các trường hợp có chi phí lớn chưa được kiểm tra đối chiếu theo hướng dẫn tại Điểm 2 nêu trên nhằm phát hiện thẻ BHYT không đúng quy định.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: BT, CST;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3483/BHXH-CSYT tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.112
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122