Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 346/BHXH-CNTT năm 2020 về ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của Ngành đối với thiết bị di động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 346/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 07/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 346/BHXH-CNTT
V/v ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của Ngành đối với thiết bị di động

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Hiện nay, nhu cầu xử lý công việc trên thiết bị di động trong công tác quản lý, điều hành ngày càng tăng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang trang bị máy tính bảng phục vụ cho việc điều hành công việc, đồng thời thực hiện triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) bằng sim ký số trên thiết bị di động (SIM PKI) do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

Để thuận tiện cho Lãnh đạo các đơn vị trong việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị một số nội dung sau:

- Triển khai chính thức sử dụng SIM PKI cho các Lãnh đạo đơn vị trong Ngành ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành đối với thiết bị di động từ ngày 10/02/2020 đối với cá nhân đã được cấp SIM PKI.

- Các đơn vị lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng (cước hoà mạng, cước duy trì thuê bao số điện thoại để gắn SIM PKI hàng tháng kèm theo gói cước dữ liệu 4G) cho SIM PKI công vụ để phục vụ công việc ký số, điều hành trên thiết bị di động cho các Lãnh đạo đơn vị đã được cấp máy tính bảng (Dung lượng dự kiến cho các chức danh được cấp theo phụ lục kèm theo).

- Thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ và quyết toán vào nguồn chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phục vụ giải quyết nhiệm vụ chung của cơ quan (nội dung thanh toán chi thông tin, liên lạc).

- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng hướng dẫn cấp và sử dụng SIM PKI của Ban Cơ yếu Chính phủ trong Ngành; đăng ký dải số điện thoại công vụ cho Ngành với các nhà mạng có cung cấp SIM PKI.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng Quản lý hạ tầng và An ninh thông tin, số điện thoại: 0243.7753102, thư điện tử: hta.cntt@vss.gov.vn) để được hỗ trợ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 346 /BHXH-CNTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Chức danh

Dung lượng 3G/4G tối đa

1

Tổng Giám đốc

- Dung lượng tốc độ cao 3GB/ngày

- Hết lưu lượng tốc độ cao băng thông chuyển về 256Kbps/256Kbps

2

Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương

- Dung lượng tốc độ cao 3GB/ngày

- Hết lưu lượng tốc độ cao băng thông chuyển về 128Kbps/128Kbps

3

Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH thành phố thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh tương đương

- Dung lượng tốc độ cao 2GB/ngày

- Hết lưu lượng tốc độ cao băng thông chuyển về 256Kbps/256Kbps

4

Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc BHXH cấp tỉnh và các chức danh tương đương

- Dung lượng tốc độ cao 2GB/ngày

- Hết lưu lượng tốc độ cao băng thông chuyển về 128Kbps/128Kbps

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 346/BHXH-CNTT năm 2020 về ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của Ngành đối với thiết bị di động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144