Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3158/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3158/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng
(Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 65/CSDT-LĐTL ngày 02/8/2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng về chế độ trợ cấp thôi việc của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng phụ cấp lương (nếu có).

Trường hợp ông Đỗ Văn Mùi có thời gian từ tháng 9/1991 đến nay làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng thì khi chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Mùi thực tế làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bột luật Lao động về hợp đồng lao động thì trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đối với thời gian từ tháng 3/1988 đến tháng 6/1991, ông Mùi đi làm nghĩa vụ quân sự theo chỉ tiêu của tỉnh giao cho Công ty, theo Quyết định số 01/QĐ ngày 30/6/1991 của Trung đoàn 430, sư đoàn 302, Quân khu 7 thì khi xuất ngũ ông Mùi đã được giải quyết chế độ xuất ngũ theo quy định tại Thông tư số 95-TTg ngày 11/3/1961 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với quân nhân phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ, vì vậy, thời gian phục vụ trong quân đội của ông Mùi không được tính là thời gian để tính trả trợ cấp thôi việc theo khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động nêu trên.

Đối với thời gian từ tháng 9/1985 đến tháng 03/1988, Ông Mùi làm việc tại Công ty cao su Dầu Tiếng (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng), nếu chưa được hưởng trợ cấp thôi việc thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng cộng dồn với thời gian từ tháng 9/1991 đến nay để tính trợ cấp thôi việc cho ông Mùi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3158/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.014
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234