Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3102/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối đối với người lao động

Số hiệu: 3102/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3102/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

 

Trả lời Công văn số 473/LĐTBXH-LĐTC ngày 20/8/2004 của quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về giải quyết chế độ đối với người lao động khi công ty sắp xếp lại mà người lao động không chấp nhận là dôi dư: Theo quy định của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ thì việc xác định người lao động cần sử dụng và không cần sử dụng (dôi dư) thuộc thẩm quyền quyết định của giám đốc doanh nghiệp sau khi Đại hội công nhân, viên chức cho ý kiến về phương án sắp xếp lại lao động. Do vậy, người lao động dôi dư được giải quyết theo quy định tại Nghị định nêu trên (nếu người lao động thuộc đối tượng áp dụng), số còn lại được giải quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Về giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp nhà nước thực hiện cơ cấu lại theo hình thức giao cho tập thể người lao động hoặc bán doanh nghiệp, người lao động dôi dư thuộc đối tượng giải quyết theo Bộ luật Lao động thì được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động.

3. Về xác định người lao động nghỉ hưu theo quy định của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ được căn cứ vào thời điểm doanh nghiệp ký quyết định cho từng người lao động dôi dư nghỉ việc và được thực hiện đúng theo quy định tại tiết c điểm 1 mục IV Thông tư số 11/2002/TT-LĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu đủ điều kiện theo quy định thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3102/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status