Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3036/BHXH-BT năm 2020 về tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3036/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3036/BHXH-BT
V/v tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong nhng năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác t chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt được nhiều thành tích rất tích cực, số người tham gia và s tiền thu BHXH, BHYT hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được rút gọn, tinh giản, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ BHXH, BHYT còn tiếp tục diễn ra; công tác tuyên truyền chính sách và phát trin người tham gia BHXH, BHYT còn hạn chế, số người tham gia BHXH còn rất thấp so với tiềm năng; tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Nguyên nhân là do: ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ sử dụng lao động còn chưa nghiêm, cố tình vi phạm, thiếu quan tâm đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động tại cp cơ sở để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa hiệu quả, chưa bền vững.

Đthực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và của Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết theo từng năm về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW ca Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ đã đ ra.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo và tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trên cơ sở hợp nhất các Ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân (tham khảo theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm).

3. Tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành Quy chế hoạt động, gồm một số nội dung: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; phân công trách nhiệm của từng thành viên; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, kiểm điểm hoạt động của Ban chỉ đạo, của từng thành viên; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cho thời gian tới; chế độ thông tin báo cáo (tham khảo theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm).

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi kết quả thực hiện phải đảm bảo chất lượng và tiến độ, yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tiến độ, chất lượng tham mưu, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước ngày 31/10/2020, các Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gửi BHXH Việt Nam (qua Ban Thu) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: V
T, BT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3036/BHXH-BT năm 2020 về tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


52

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144