Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2940/BHXH-TCKT năm 2015 về hướng dẫn thù lao cho đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của một số đối tượng do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2940/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 10/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/BHXH-TCKT
V/v: hướng dẫn thù lao cho đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 01/10/2014 ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện ký hợp đồng đại lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với các tổ chức là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức kinh tế. Nhằm tạo điều kiện cho các đại lý thu hoàn thành nhiệm vụ, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH các tỉnh) như sau:

1. Khoản thù lao do cơ quan BHXH trả cho đại lý thu BHXH, BHYT không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 7, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

2. Đại lý thu BHXH, BHYT là "tổ chức kinh tế khi nhận thù lao từ cơ quan BHXH thì xuất hóa đơn theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 9 Chương II Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

3. Đại lý thu là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội khi nhận thù lao từ cơ quan BHXH lập giấy thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu (Mu C66-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2 bản)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2940/BHXH-TCKT năm 2015 về hướng dẫn thù lao cho đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của một số đối tượng do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104