Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2933/BHXH-THU về việc bổ sung mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2933/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 02/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2933/BHXH-THU
V/v bổ sung mã đối tượng tham gia BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ và Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Tài chính – Y tế về việc thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế, áp dụng kể từ 01/10/2009.

Nhằm đảm bảo quyền lợi, mức hưởng BHYT của người lao động khi tham gia BHYT. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cung cấp danh sách NLĐ đang làm việc thuộc nhóm đối tượng quy định tại điểm 9, 14, 20 Điều 12 Luật BHYT cho cơ quan BHXH để cấp, đổi thẻ BHYT theo hướng dẫn sau đây:

1. Quy định mã đối tượng:

- Nhóm 9 – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm 2 mã:

+ Mã CC: gồm đối tượng là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khời nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.

+ Mã CK: bao gồm các đối tượng là người có công còn lại.

- Nhóm 14 – mã HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ Tướng Chính Phủ. (Lưu ý: Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh không còn hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo TW. Mã HN chỉ áp dụng đối với NLĐ thuộc hộ nghèo ở các Tỉnh, Thành phố khác).

- Nhóm 20 – mã CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

2. Cách lập và ghi biểu mẫu:

- Kể từ 01/10/2009, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại danh sách NLĐ đang tham gia BHXH, BHYT, nếu có những trường hợp thuộc các nhóm đối tượng trên đây, lập danh sách bổ sung mã nhóm đối tượng (mẫu 03b-TBH), kèm theo hồ sơ liên quan chuyển cho cơ quan BHXH để thực hiện việc cấp, đổi lại thẻ BHYT theo quy định. Ghi mã đối tượng tương ứng vào cột 7 của danh sách.

- Các trường hợp NLĐ tăng mới, nếu thuộc các nhóm đối tượng trên đây thì ghi mã đối tượng tương ứng vào cột 15 mẫu 01a-TBH.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ BHXH thành phố (phòng Thu) hoặc BHXH quận, huyện để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- BGĐ BHXH TP;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện (FTP);
- Đăng tải trên Website BHXH TP;
- Lưu VT, P.Thu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2933/BHXH-THU về việc bổ sung mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29