Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2839/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2839/BHXH-PTHU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 24/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2839/BHXH-PTHU
V/v: Hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo hướng dẫn tại văn bản số 2988/BHXH-THU ngày 18/8/2009 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn liên tịch số 2615/LT-SGDĐT-BHXH-HS ngày 4/9/2009 giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2009-2010;

Căn cứ ý kiến đóng góp của các trường tại hội nghị triển khai BHYT HSSV năm học 2009-2010 trong các ngày 9/9/2009 và ngày 16/9/2009. BHXH Thành phố hướng dẫn bổ sung việc triển khai thực hiện thu BHYT Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 như sau:

I. HỒ SƠ THAM GIA BHYT HSSV:

1. Hồ sơ gồm:

- Danh sách HSSV tham gia BHYT HSSV : 2 bản

- Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV : 3 bản

- Hợp Đồng đại lý thu BHYT HSSV: 3 bản

Mẫu hồ sơ lấy tại trang web: http://www.bhxhtphcm.gov.vn

Hồ sơ nộp theo từng đợt, tùy theo kế hoạch tuyển sinh, chiêu sinh. Riêng đợt đầu tiên (phát hành thẻ có giá trị từ 1/11/2009), nhằm bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, nộp hồ sơ trước ngày 10/10/2009.

Chú ý: Các trường hợp chiêu sinh, tuyển sinh sau tháng 10/ 2009 được điều chỉnh lại mức thu BHYT tương ứng với thời gian tham gia trong năm 2009. Các trường hợp chiêu sinh tuyển sinh và tham gia BHYT từ 01/01/2010 thực hiện thu theo đúng quy định của Luật BHYT.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:

1- Tài liệu tuyên truyền BHYT HSSV năm nay không phát cho từng HSSV như các năm trước đây. BHXHTP chuyển tài liệu tuyên truyền dưới dạng các tờ thông báo khổ lớn đến các trường vào đầu tháng 10/2009 để niêm yết tại các bản tin, thông báo của trường cho HSSV tham khảo

2- HSSV thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại các địa phương khác thuộc diện được cấp thẻ theo nhóm đối tượng nghèo hoặc cận nghèo tại địa phương nơi cư trú. Tuy nhiên những đối tượng này và những đối tượng được cấp thẻ theo các diện khác theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT ( như thân nhân người có công, thân nhân lực lượng vũ trang ) nhà trường phải lập danh sách riêng để có cơ sở trích lại 12% quỹ KCB ban đầu để lại trường từ 01/01/2010 và theo dõi quản lý theo quy định của Luật BHYT.

HSSV thuộc các nhóm đối tượng nói trên cần nộp giấy xác nhận của cơ quan xoá đói giảm nghèo địa phương (nếu thuộc diện nghèo, cận nghèo), hoặc bản photo thẻ BHYT đã được cấp để nhà trường có căn cứ lập danh sách theo yêu cầu này.

Trường hợp tham gia BHYT diện HSSV nếu sau đó xuất trình thẻ BHYT được cấp theo nhóm đối tựong khác thì trả lại thẻ BHYT HSSV cho cơ quan BHXH và sẽ được trả lại tiền đóng BHYT HSSV theo quy định.

3- Đối với những trường hợp xảy ra ốm đau, tai nạn tại trường, phải đưa đi cấp cứu sau đó nằm viện ngay trong ngày mà không mang theo thẻ BHYT, thì Ban Giám hiệu nhà trường cấp giấy xác nhận (theo mẫu) thay cho thẻ BHYT để các em được hưởng kịp thời quyền lợi BHYT tại bệnh viện.

4- Khi phát hành thẻ BHYT nhà trường yêu cầu HSSV kiểm tra kỹ nội dung thẻ. Nếu thẻ sai , thẻ hỏng (do lỗi cơ quan BHXH) trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH bàn giao thẻ, nhà trường chuyển lại để cơ quan BHXH in đổi thẻ cho HSSV,cơ quan BHXH chịu trách nhiệm in lại thẻ ngay, không yêu cầu bất kỳ giấy tờ gì. Sau thời hạn trên, mới phát hiện sai, hoặc đối với các trường hợp sai do lỗi của nhà trường, của HSSV… việc đổi thẻ thực hiện theo đúng quy trình như những trường hợp cấp lại do sai sót khác. Thẻ cấp lại lần 2, giá trị giữ nguyên như cấp lần đầu.

5- Tuỳ theo kế hoạch tuyển sinh, chiêu sinh của các trường, việc đăng ký tham gia BHYT trong một năm có thể thực hiện thành nhiều đợt tương ứng. Đối với những đợt thực hiện từ 01/01/2010 trở đi, thẻ BHYT của HSSV có giá trị ngay từ ngày nhà trường hoàn tất thủ tục và chuyển tiền thu BHYT vào tài khoản cơ quan BHXH, HSSV được hưởng đầy đủ quyền lợi như các nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác theo quy định của Luật BHYT.

6- Kể từ 01/10/2009, HSSV được lựa chọn để đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến Quận/Huyện hoặc tương đương theo đúng quy định của Luật BHYT (Danh mục KCB ban đầu tại địa chỉ web: http://www.bhxhtphcm.gov.vn)

7- Thẻ BHYT của Học sinh khối tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2009-2010 là loại thẻ có dán hình. BHXHTP sẽ chuyển kịp thời phôi thẻ vể BHXH các Quận /Huyện để cấp phát thẻ cho các em đúng thời hạn.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ BHYT đối với HSSV năm học 2009 – 2010. Đề nghị các đơn vị trường học phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH TP và BHXH các Quận / Huyện để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo kịp thời về BHXH TP để được hướng dẫn giải quyết.

Điện thoại liên lạc tại BHXH Thành phố:

Tổng đài: 39979039

- Khối ĐH – CĐ – TH chuyên nghiệp : số nội bộ 1605 (Ông Nguyễn Vũ Hải – CV)

- Khối các trường do Sở GD-ĐTTP quản lý: số nội bộ 1603( Ông Nguyễn Duy Đức – CV)

- Khối do Phòng GD- ĐT quản lý: số nội bộ 1610 (Bà Khưu Thùy Trang – CV)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ,các PGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH Quận/Huyện;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2839/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184