Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 279/TT-TT hỗ trợ việc tra cứu số liệu hồ sơ đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong nghiệp vụ thường xuyên của ngành bảo hiểm xã hội do Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 279/TT-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Người ký: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TT-TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban thực hiện chính sách BHXH;
- Ban sổ, thẻ;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để hỗ trợ việc tra cứu số liệu hồ sơ đối tượng hưởng BHXH một lần trong nghiệp vụ thường xuyên của ngành BHXH, Trung tâm Thông tin đã tiến hành xây dựng thử nghiệm CSDL về các hồ sơ hưởng BHXH một lần của toàn ngành BHXH. Sau khi thu thập dữ liệu từ các đơn vị BHXH tỉnh, thành phố theo công văn số 212/TTTT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Trung tâm Thông tin, CSDL về các hồ sơ hưởng BHXH một lần này đã bao gồm các hồ sơ từ tháng 01/2005 đến tháng 08/2010 với hồ sơ thu thập được là 1.531.827.

Trong giai đoạn hoàn thiện đề án trình Lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt; BHXH các tỉnh, thành phố có nhu cầu tra cứu có thể vào tra cứu hồ sơ hưởng BHXH một lần tại địa chỉ: http://210.245.52.224:8080 (lưu ý: cần sử dụng trình duyệt Firefox từ phiên bản 3.0 trở lên để có giao diện chuẩn, thông tin khi nhập vào các ô tra cứu phải sử dụng bộ gõ tiếng Việt theo tiêu chuẩn Unicode). Do đang trong giai đoạn thử nghiệm, Trung tâm Thông tin mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện CSDL này.

Để tiếp tục thu thập số liệu bổ sung vào CSDL này (trong khi chờ quyết định chính thức), Trung tâm Thông tin đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện kết xuất dữ liệu như trong hướng dẫn tại công văn số 212/TTTT của các tháng tiếp theo và gửi vào FTP của BHXH Việt Nam trước ngày 10 hàng tháng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, PM , GĐ.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 279/TT-TT hỗ trợ việc tra cứu số liệu hồ sơ đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong nghiệp vụ thường xuyên của ngành bảo hiểm xã hội do Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.616
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78