Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2774/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2774/LĐTBXH-LĐVL
v/v: giải quyết chính sách cho người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 934/CV/LĐ-TNXH ngày 10/8/2005 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Về thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để tính chế độ lao động dôi dư cho người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 22/11/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Tại Tiết c Điểm 1 Mục II của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước là thời gian người lao động thực tế làm việc tại khu vực nhà nước có hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn doanh nghiệp nhà nước, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thời gian người lao động đi hợp tác lao động nước ngoài không được tính là thời gian thực tế làm việc để hưởng chế độ lao động dôi dư nêu trên.

2- Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 22/11/2002 nêu trên quy định phạm vi áp dụng không bao gồm các doanh nghiệp liên doanh, vì vậy, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh không áp dụng chế độ lao động dôi dư.

Người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhà nước nếu có thời gian làm việc tại doanh nghiệp liên doanh thì thời gian đó không được tính là thời gian thực tế làm việc để hưởng chế độ lao động dôi dư.

Người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhà nước nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được tính để hưởng chế độ lao động dôi dư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở nghiên cứu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận
-Như trên;
-Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2774/LĐTBXH-LĐVL ngày 25/08/2005 về việc ghi ở trích yếu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.901

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!