Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2736/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2736/VPCP-ĐMDN
V/v giải quyết chế độ cho lao động dôi dư của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn (công văn số 992/UB-ĐMDN ngày 17 tháng 3 năm 2004), ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1110/LDTBXH-LĐVL ngày 12 tháng 4 năm 2004), Tài chính (công văn số 1509 TC/TCDN ngày 17 tháng 2 năm 2004), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với người lao động dôi dư thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An nếu người lao động chưa được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật lao động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2736/VPCP-ĐMDN ngày 02/06/2004 ngày 02/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết chế độ cho lao động dôi dư của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!