Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 26/CNTT-HTA năm 2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 26/CNTT-HTA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Vũ Toàn
Ngày ban hành: 06/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 26/CNTT-HTA
V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2015, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho tổ chức và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố, 03 Phòng (Phòng Cấp sổ - thẻ, Phòng Quản lý thu, Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính), BHXH các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH cấp huyện) trực thuộc với thời hạn có hiệu lực của chứng thư số là 05 năm. Vì vậy, đến năm 2020 các chữ ký số đã cấp trong năm 2015 sẽ hết hạn sử dụng. Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BHXH ngày 02/04/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng của ngành BHXH, Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 05/01/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành BHXH, Trung tâm CNTT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố một số nội dung sau:

1. Nhập thông tin chữ ký số đã cấp, thay đổi thông tin, thu hồi lên phần mềm quản lý thiết bị trước ngày 01/02/2020 để theo dõi, quản lý và kịp thời làm thủ tục gia hạn chữ ký số sắp hết hạn, bảo đảm không bị ảnh hưởng, gián đoạn đến quá trình xử lý công việc.

2. Làm thủ tục thu hồi chữ ký số của các Phòng (trừ Văn phòng) trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố, bảo đảm việc quản lý và sử dụng chữ ký số thực hiện đúng theo Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 quy định (chữ ký số cấp cho tổ chức phải là tổ chức có con dấu riêng).

3. Lập danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho tổ chức là Văn phòng trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố (đối với BHXH tỉnh, thành phố chưa đề nghị cấp chữ ký số cho Văn phòng) để kịp thời có chữ ký số sử dụng trong giao dịch điện tử (cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính sáp nhập vào Văn phòng).

Trung tâm CNTT thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Phòng Quản lý Hạ tầng và An ninh thông tin (Bà Lê Minh Phượng, số điện thoại: 0973259198, thư điện tử: support@vss.gov.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, HTA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 26/CNTT-HTA năm 2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97