Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 251/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phát hành thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 251/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 251/BHXH-CSYT
V/v Đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí KCB BHYT cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Để thống nhất tổ chức KCB, xác định quỹ KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi trong KCB cho các đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành theo hướng dẫn tại Công văn số 59/BHXH-CSYT ngày 09/01/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cho phép Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thí điểm cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân tại ngũ của Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không – Không quân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận danh sách cấp thẻ BHYT đối tượng thân nhân quân đội nêu trên do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chuyển đến;

Thông báo cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn mẫu thẻ và đối tượng BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành, tổ chức khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi KCB theo quy định.

Việc thanh toán chi phí KCB BHYT cho đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Công văn số 2144/BHXH-GĐYT ngày 10/7/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết vướng mắc KCB BHYT tại Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT.

BHXH Việt Nam thực hiện việc bổ sung quỹ KCB BHYT của đối tượng nêu trên cho BHXH tỉnh, thành phố theo số thẻ và mức phí KCB như đối tượng bắt buộc tương ứng của địa phương.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn nêu trên, trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Các Ban: KHTC, Số thẻ, K.tra;
- Lưu: VT, CSYT (02b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 251/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phát hành thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.047
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156