Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2441/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định thời gian hưởng chế độ hưu trí

Số hiệu: 2441/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 19/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2441/LĐTBXH-BHXH
V/v: xác định thời gian hưởng
chế độ hưu trí

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

Trả lời văn bản số 181/SLĐTBXH-LĐTC ngày 24/5/2006 của Quý Sở đề nghị hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP thì người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa một năm (12 tháng), thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng tiếp bảo hiểm xã hội một lần cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng.

Những trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện sau khi đã thu đủ số tiền đóng bảo hiểm xã hội của thời gian còn thiếu. Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 1, Mục II của Thông tư nêu trên. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2441/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định thời gian hưởng chế độ hưu trí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.145