Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2404/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2011

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 904/LĐTBXH-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2012) về dự thảo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 như nội dung Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn nêu trên.

2. Sau khi Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông qua nội dung Báo cáo và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ,
- Văn phòng Quốc hội;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Phòng TM&CN VN;
- Liên minh HTX VN;
- Hội Nông dân VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
 Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX,
 Cổng TTĐT, TKBT, PL,
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172