Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2371/BHXH-KHTC năm 2013 hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2371/BHXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 10/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/BHXH-KHTC
V/v hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường học thuộc Bộ Giáo dục & các ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học như sau:

I. Nội dung chi, mức chi:

1. Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương đối với người làm công tác y tế trường học:

- Trường công lập căn cứ vào Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để thanh toán lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ phụ trách y tế.

Trường hợp phải thuê người làm công tác y tế trường học: căn cứ vào trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, Hiệu trưởng ký hợp đồng thuê với mức lương khoán từ 2 triệu đồng/tháng đến 4 triệu đồng/tháng.

- Trường ngoài công lập căn cứ vào thang bảng lương các trường tự xây dựng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thanh toán lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ phụ trách y tế.

- Trường hợp cần thiết làm ngoài giờ cho công tác y tế trường học thì thực hiện đúng quy định về làm ngoài giờ.

- Chi tiền công tác phí cho cán bộ làm công tác y tế trường học: Khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ y tế trường học để hỗ trợ tiền gửi xe, tiền xăng, mức khoán tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồng lao động, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền công tác phí, phiếu chi tiền lương, tiền công tác phí.

2. Chi hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành cho các trường hợp tham gia BHYT. Theo mức giá ban hành tại Thông tư số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế -Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ và chi mua văn phòng phẩm phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khỏe sinh viên tại trường.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồng khám sức khỏe, bảng tổng hợp số sinh viên được khám, biên lai (hóa đơn) thu viện phí, hóa đơn mua hồ sơ, tài liệu, phiếu chi.

3. Chi mua thuốc thiết yếu cho y tế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đề nghị chi, hóa đơn mua thuốc, phiếu chi.

4. Chi mua Trang thiết bị, vật tư y tế cho y tế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đề nghị chi; hóa đơn mua trang thiết bị, vật tư y tế; phiếu chi.

5. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn giáo dục, sức khỏe và phòng bệnh cụ thể:

- Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ phục vụ giảng dạy để tổ chức các bài học ngoại khóa về giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kế hoạch hóa gia đình cho sinh viên.

- Chi mua sắm các tài liệu, dụng cụ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông về sức khỏe tại trường học như: phòng, chống các bệnh tật học đường; dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan trong học đường, HIV/AIDS; tai nạn thương tích; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đồ ăn, nước uống); xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh lây lan trong phạm vi nhà trường; vận động sinh viên tham gia tiêm chủng,....do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Trường hợp thực sự cần thiết, các đơn vị có thể xây dựng, in ấn mẫu biểu, tài liệu riêng để thực hiện.

- Chi tiền cho báo cáo viên theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính:

+ Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh: Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi (5 tiết học).

+ Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/buổi (5 tiết học).

Thủ tục thanh toán gồm: Hóa đơn mua sách báo, tài liệu, dụng cụ; danh sách người tham dự, giảng viên; phiếu chi các nội dung tuyên truyền, phòng bệnh, tư vấn.

6. Chi tập huấn chuyên môn y tế cho cán bộ y tế trường học theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, hội nghị phí quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục thanh toán gồm: Thư mời, hóa đơn tài chính theo các khoản chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, phiếu chi.

7. Chi tiền chuyên chở sinh viên bị bệnh, bị tai nạn đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy xuất viện, đơn thuốc, hóa đơn vận chuyển đến cơ sở y tế, phiếu chi.

6. Chi khác: sau khi thực hiện chi các nội dung trên, còn kết dư kinh phí y tế học đường hàng năm được sử dụng các trường học, dùng chi để trang bị các phương tiện tăng cường việc chăm sóc sức khỏe sinh viên như sau:

- Máy vi tính, máy in để quản lý hồ sơ sức khỏe của HSSV.

- Máy nước uống nóng lạnh tại phòng y tế.

- Thuốc sát khuẩn.

- Chi phí xử lý rác y tế theo hợp đồng.

- Trang phục y tế cho cán bộ y tế trường học. Một năm được trang cấp 2 bộ bảo hộ lao động. Mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/bộ.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đề nghị chi; hóa đơn mua hàng; phiếu chi.

II. Tổ chức thực hiện:

Hàng năm sau khi BHXH chuyển kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu (10,8% số tiền đóng bảo hiểm y tế sinh viên của trường). Hiệu trưởng chỉ đạo cho cán bộ phụ trách y tế phối hợp với kế toán của trường xây dựng dự toán các khoản chi trong năm học theo các mục chi được hướng dẫn nêu trên. Tổ chức thực hiện chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên và chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản chi cùng với hồ sơ chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

Chậm nhất đến hết ngày 30/7 hàng năm, khi kết thúc năm học, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp các khoản chi nói trên vào biểu 03/QT (04 bản) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia BHYT để được quyết toán.

Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm học nếu chưa sử dụng hết được chuyển sang năm học sau để sử dụng tại trường

Trên đây là hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội TP HCM, các trường học thuộc Bộ Giáo dục và các ngành tổ chức thực hiện, quyết toán chi chăm sóc sức khỏe ban đầu với cơ quan Bảo hiểm xã hội đúng quy định. Những nội dung hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu trái với văn bản này được hủy bỏ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2371/BHXH-KHTC năm 2013 hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91