Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2256/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2256/LĐTBXH-LĐVL
v/v: tính thời gian thực tế và thời Điểm tuyển dụng cho người lao động mất việc làm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Trả lời Công văn số 494/CV-LĐTBXH ngày 23/6/2005 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Cách xác định thời Điểm tuyển dụng của người lao động để hưởng chế độ lao động dôi dư đã được quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ về chính sách lao động dôi dư và cụ thể hoá tại Điểm 6 Mục I của Thông tư số 19/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào quy định trên thì thời Điểm tuyển dụng của người lao động mà quý Sở hỏi tại Điểm 1 và 2 trong Công văn nêu trên được tính từ thời Điểm người lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

2- Cách xác định thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để hưởng chế độ lao động dôi dư được quy định tại Tiết c Điểm 1 Mục II của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH nêu trên.

3- Về thời gian phục vụ trong quân đội: Thông tư số 448/TT-LB ngày 28/3/1994 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thì đối với quân nhân xuất ngũ mới được nhận trợ cấp xuất ngũ, còn đối quân nhân chuyển sang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thì hưởng lương theo công việc mới đảm nhiệm và không hưởng các Khoản trợ cấp.

Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH quy định trong tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước phải trừ thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp xuất ngũ hoặc phục viên. Như vậy, những thời gian nào người lao động đã nhận một trong các loại trợ cấp nêu trên thì không được tính là thời gian hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm.

Đề nghị quý Sở nghiên cứu những quy định trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2256/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/07/2005 về việc tính thời gian thực tế và thời điểm tuyển dụng cho người lao động hưởng trợ cấp mất việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!