Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2224/BHXH-TCCB áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ theo Quyết định 2103/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2224/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 14/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2224/BHXH-TCCB
V/v áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ theo Quyết định số 2103/QĐ-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức BHXH địa phương;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

BHXH Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 về Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại BHXH Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó có thay đổi một số Phiếu giao nhận hồ sơ so với Quyết định số 1251/QĐ-BHXH ngày 13/4/2012. Thời gian chính thức áp dụng từ ngày 15/6/2012.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố tải bộ Phiếu giao nhận hồ sơ mới tại website: http://www.bhxhtphcm.gov.vn (vào phần Biểu mẫu) và thực hiện giao dịch theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, TCCB(2).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2224/BHXH-TCCB áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ theo Quyết định 2103/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183