Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2100/LĐTBXH-VL về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2100/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 17/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2100/LĐTBXH-VL
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII. 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Đại biểu Nguyễn Thị Mai
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội chuyển đến tại văn bản ngày 11 tháng 6 năm 2009. Về những vấn đề Đại biểu chất vấn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

1. Đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2009.

Theo quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp “Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức”.

Theo các quy định trên thì người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2009 thì được xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức đối với thời gian làm việc, công tác từ 31/12/2008 trở về trước; thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu cộng dồn.

2. Việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan đã triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản sách hỏi đáp và tờ rơi về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thu bảo hiểm thất nghiệp của các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Trong thời gian tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết (về nhân sự, tài chính) để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề và chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu về lĩnh vực công tác của Bộ, ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Dân nguyện;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, Cục VL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2100/LĐTBXH-VL về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.453

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241