Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2035/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

Số hiệu: 2035/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2035/BHXH-CSXH
V/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để thống nhất nội dung về thu- chi bảo hiểm thất nghiệp quy định tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 hướng dẫn về thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp với nội dung quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009, nay sửa đổi, bổ sung một số điểm của công văn số 1615/BHXH-CSXH như sau:

1. Hủy bỏ nội dung tại điểm 1 Mục III Phần I về quy định mã quản lý thu bảo hiểm xã hội.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2.1 tiết 2.2 điểm 2 Mục III Phần I như sau:

“2.2.1. Đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp lần đầu, hồ sơ gồm có:

- 01 bản Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 02a-TBH);

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động;

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người lao động."

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung 3.2.1 tiết 3.2 điểm 3 Mục III Phần I như sau:

"3.2.1. Phòng Thu thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội huyện.

- Tiếp nhận 01 bản Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 02a-TBH) từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ từ bộ phận Cấp sổ, thẻ chuyển đến theo quy định tại 1.1.1 tiết 1.1 điểm 1 Mục IV Phần II Quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt: Nam; thực hiện kiểm tra, đối chiếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN của người lao động. Nếu đúng thì cập nhật tiền lương của từng người vào chương trình quản lý thu SMS.

- Hàng tháng cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 08-TBH) cho đơn vị.

-Trường hợp cán bộ thu cập nhật dữ liệu về tiền lương, tiền công, thời gian đóng. . . vào phần mềm SMS sai hoặc tính sai số tiền lãi chậm đóng của đơn vị thì lập 02 bản Phiếu điều chỉnh số thu BHXH, B YT, BHTN (Mẫu số 03C-TBH) trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện ký, duyệt và thực hiện điều chỉnh , sau đó một bản lưu tại Phòng Thu hoặc Bảo hiểm xã hội huyện, 01 bản kèm theo Thông báo (Mẫu số 08-TBH) gửi đơn vị."

4. Hủy- bỏ nội dung tại 3.2.2 tiết 3.2 điểm 3 Mục III Phân Ì về quy định trách nhiệm của Phòng cấp sổ, thẻ.

5. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 2 Mục IV Phần I như sau: "2. Đối với các đơn vị chưa đóng BHTN kể từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, yêu cầu đơn vị đóng cho đủ số tiền mà đơn vị chưa đóng của 6 tháng đầu năm 2009 vào 6 tháng cuối của năm 2009. Từ ngày 01/01/2010 trở đi, đơn vị chậm đóng BHTN thì thực hiện tính lãi theo quy định.

6. Thay cụm từ "mã số' thành cụm từ "số sổ" trong mẫu số 01-TBH (Tờ khai tham gian BHXH, BHYT, BHTN); mẫu số 02a-TBH (Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN) và mẫu số 03a-TBH (Danh sách lao động điều c inh đóng BHXH, BHYT, BHTN).

7. Bổ sung vào cuối tiết 3.1 điểm 3 Mục IV phần II nội dung như sau : "3.1.5.

Thu hồi thẻ BHYT đối với người bị thất nghiệp: Phòng Cấp sổ, thẻ thực hiện thu hồi thẻ BHYT của người lao động khi bị thất nghiệp từ người sử dụng lao động khi đến chết thời gian đóng BHTN để giải quyết chế độ BHTN."

8. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 3 Mục I Phần III như sau: "3.Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá anh thực hiện BHTN, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xác định cơ sở y tế nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của người hưởng trợ cấp BHTN để làm căn cứ cấp thẻ BHYT."

9. Về sổ chi BHTN nêu trong văn bản, sẽ có mẫu ban hành kèm theo Quyết định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán BHXH của Bộ Tài chlính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ách về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính;

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2035/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.336

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49