Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1612/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1612/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 06/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu chung, để thống nhất thực hiện chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2010 mức lương tối thiểu chung làm căn cứ xác định mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng và mức chi trả chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp là 730.000 đồng.

2. Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (109.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả;

3. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 40 tháng lương tối thiểu bằng 29.200.000 đồng (hai chín triệu hai trăm ngàn đồng).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, các đối tượng tham gia BHYT và các cơ sở KCB để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục Quân y – BQP, Cục Y tế - BCA, Cục Y tế - Bộ GTVT;
- BHXH BQP, BCA, Ban CYCP;
- Các Ban: Chi, KHTC;
- Báo BHXH, Tạp chí BHXH;
- Lưu: VT, CSYT (5b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CS BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Lương Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1612/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.786
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66