Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1575/BHXH-TCCB về tổ chức thí điểm khảo sát xác định vị trí việc làm tại bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1575/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1575/BHXH-TCCB
V/v tổ chức thí điểm khảo sát xác định vị trí việc làm tại BHXH 10 tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Quảng Nam, An Giang, Kiên Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành Bảo hiểm xã hội”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước-Bộ Nội vụ thành lập 3 đoàn cán bộ liên cơ quan để khảo sát và đánh giá tổ chức, xác định khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ ở Bảo hiểm xã hội các địa phương phục vụ việc xác định vị trí việc làm và xây dựng khung biên chế của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Thời gian khảo sát của 3 đoàn tại 10 tỉnh được tiến hành từ ngày 25/4/2011 đến trước 29/4/201 và được phân công như sau:

1. Đoàn khảo sát BHXH các tỉnh miền Bắc (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Hải Dương) do đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương-Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn.

2. Đoàn khảo sát BHXH các tỉnh miền Trung (gồm Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Nam) do đồng chí Phạm Đình Thành, Phó Viện trưởng Viện Khoa học BHXH làm Trưởng đoàn.

3. Đoàn khảo sát BHXH các tỉnh miền Nam (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang) do đồng chí Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn.

(Danh sách cán bộ tham gia các đoàn công tác được gửi kèm công văn này).

Để đáp ứng được yêu cầu của đợt khảo sát cũng như đảm bảo chất lượng và tính chính xác trong việc kê khai các biểu mẫu, đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung sau:

- Tổ chức cho toàn thể công chức, viên chức của đơn vị (gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý) kê khai theo 8 loại mẫu biểu đã được hướng dẫn trong đợt tập huấn tại Hà Nội (BHXH Việt Nam gửi lại 08 biểu mẫu đã được chỉnh lý và hướng dẫn cách ghi cụ thể). Việt kê khai phải được tiến hành trước ngày 23/4/2011. Lãnh đạo đơn vị phải ký xác nhận nội dung kê khai theo yêu cầu của từng mẫu biểu đã hướng dẫn.

- Báo cáo tổng quan chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế của ngành tại địa phương; tổ chức bộ máy BHXH cấp tỉnh, cấp huyện, thực trạng đội ngũ công chức, viên chức và mức độ đảm nhiệm công việc trong các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện phục vụ Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành Bảo hiểm xã hội”, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (Thu, Cấp sổ, thẻ, Tiếp nhận hồ sơ, Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám định y tế, Kiểm tra) và BHXH các huyện được cử đi tập huấn báo cáo chuyên sâu về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, thực trạng đội ngũ công chức viên chức và kiến nghị đề xuất các nội dung liên quan đến đề án để làm việc với Đoàn khảo sát.

- Phối hợp với trưởng đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá hoàn chỉnh các mẫu biểu đã kê khai. Đối với những mẫu biểu kê khai chưa đạt yêu cầu thì tổ chức kê khai lại.

- Bố trí phương tiện, điều kiện ăn, nghỉ thuận lợi trong thời gian đoàn tiến hành khảo sát tại đơn vị.

Đây là công việc quan trọng, cấp thiết đối với tổ chức bộ máy hoạt động của Ngành, do phải triển khai trong thời gian ngắn với quy mô lớn, phức tạp về phương pháp và cách thức tiến hành. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt nội dung và trách nhiệm đến từng công chức, viên chức của đơn vị và tập trung chỉ đạo để đợt khảo sát của Đoàn tại địa phương đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI BHXH CÁC TỈNH MIỀN NAM

I. Thành phần:

1. Bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn. Di động: 0913214685

2. Bà Vũ Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc Trung tâm thông tin và thư viện, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

4. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Tổ chức, Ban Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

5. Ông Bùi Quang Huy, chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Di động: 0903206321

6. Ông Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ.

II. Địa điểm khảo sát:

1. Thành phố Hồ Chí Minh

2. An Giang

3. Kiên Giang

III. Lịch trình khảo sát:

1. Ngày 25/4/2011: khảo sát tại Kiên Giang

2. Ngày 26/4/2011: khảo sát tại An Giang

3. Chiều ngày 27/4 đến ngày 29/4/2011: khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Về đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành BHXH”

I. Nội dung địa phương thực hiện:

1. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tổng quan chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc, tổ chức bộ máy và thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội; kiến nghị và đề xuất liên quan đến các nội dung trên.

2. Các phòng nghiệp vụ Thu, Cấp sổ, thẻ, Chế độ bảo hiểm xã hội, Chế độ bảo hiểm y tế, Tiếp nhận hồ sơ, Kiểm tra và từ 1 đến 2 Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo chuyên sâu về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc, đội ngũ công chức, viên chức và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị và đề xuất.

3. Triển khai hệ thống các biểu mẫu theo phương pháp “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành BHXH” đã được tập huấn.

II. Nội dung làm việc của đoàn khảo sát:

1. Làm việc với cơ quan BHXH cấp tỉnh và một số cơ quan BHXH cấp huyện để nghe báo cáo tổng quan của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và báo cáo chuyên sâu của 06 phòng nghiệp vụ và 01 số đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

2. Kiểm tra, xem xét việc thực hiện các biểu mẫu theo yêu cầu của đề án.

3. Khảo sát một số nhóm công việc mà mức độ bận việc và mức độ phức tạp có liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành khối lượng công việc của vị trí việc cũng như của đơn vị (bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa; giám định bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh; cấp phát sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác thu, chi; công tác giải quyết chế độ BHXH…).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1575/BHXH-TCCB về tổ chức thí điểm khảo sát xác định vị trí việc làm tại bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160