Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 145/UBND-VP6 năm 2013 chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 145/UBND-VP6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Lê Văn Dung
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/UBND-VP6
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện

Ninh Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Bưu điện tỉnh Ninh Bình.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) qua bưu điện; Văn bản số 1721/BHXH-BC ngày 14/5/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện; Nhằm đảm bảo an toàn tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời UBND tỉnh yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh:

- Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực mạng lưới và cán bộ bưu điện tỉnh, xây dựng phương án: Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trình BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, an toàn, thuận tiện cho đối tượng, tránh để xảy ra hiện tượng xáo trộn, phức tạp hơn so với phương án chi trả đã tổ chức thực hiện trước đây. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2013.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền chủ trương, cách chức tiến hành và các yêu cầu liên quan đến việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện để các cấp, các ngành, đoàn thể, các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh hiểu và cùng phối hợp thực hiện; Chỉ đạo BHXH, Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã thông báo công khai địa điểm, thời gian, cách thức, yêu cầu chi trả qua hệ thống Bưu điện tại các xã, phường, thị trấn để đối tượng nắm được trước khi thực hiện chi trả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình thực tiễn và kịp thời điều chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo công an huyện, công an các xã, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu điện tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng đảm bảo thuận lợi, kịp thời:

- Xem xét, cho phép Bưu điện sử dụng các điểm công cộng hiện có (Hội trường UBND xã/phường, trụ sở Nhà văn hóa phố/thôn, các địa điểm đã sử dụng làm chi trả trước đây) để làm điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng hưởng; ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời phản ánh và phối hợp với các cơ quan liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh để kịp thời giải quyết. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BHXH Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VP6, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 145/UBND-VP6 năm 2013 chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.380

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208