Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1407/BHXH-TTKT năm 2020 về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1407/BHXH-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đức Long
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/BHXH-TTKT
V/v thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) của toàn Ngành trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TTKT và để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về công tác TTKT năm 2020, nhất là trong tình hình mới do dịch Covid-19 gây ra; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về thực hiện Phần mềm Quản lý hoạt động TTKT (phiên bản 1.0)

a) Về hoàn thiện các chức năng quản lý nghiệp vụ TTKT, tiếp công dân và giải quyết đơn thư:

- Tổng hợp những vướng mắc (về tổ chức triển khai, về quy trình nghiệp vụ, về kỹ thuật) trong quá trình nhập dữ liệu năm 2019 và sử dụng phần mềm.

- Kiến nghị lỗi phần mềm cần sửa (nếu có); đề xuất giải pháp hoàn thiện, bổ sung chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu quản lý.

- Đề xuất thêm các loại báo cáo (ngoài hệ thống biểu mẫu báo cáo theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam) mà Phần mềm cần cung cấp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi nghiệp vụ.

- Đề xuất các nội dung khác (nếu có).

b) Về xây dựng chức năng xử lý dữ liệu và tiện ích trên Phần mềm:

- Đề xuất danh sách dữ liệu cần cung cấp để phục vụ hoạt động TTKT.

- Đề xuất xây dựng chức năng xử lý dữ liệu (lọc, chọn mẫu, đối chiếu, so sánh dữ liệu…) khi TTKT.

- Đề xuất cung cấp tiện ích phục vụ công tác TTKT, tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

2. Về thực hiện kế hoạch TTKT năm 2020:

- Bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để điều chỉnh, thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ và của Lãnh đạo Ngành. Xây dựng phương án tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo an toàn, cách ly theo hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và BHXH Việt Nam.

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để thực hiện các cuộc TTKT đột xuất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Đối với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT có ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì hoãn, giãn hoặc điều chỉnh kế hoạch TTKT sang năm 2021. Nội dung TTKT 6 tháng cuối năm 2020 chỉ tập trung vào công tác đôn đốc thu nợ BHXH, BHTN, BHYT và hạn chế phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT bất hợp lý.

- Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để rà soát, có văn bản gửi BHXH Việt Nam điều chỉnh kế hoạch TTKT của năm 2020 theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 thực tế tại địa phương.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung trên gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) trước ngày 31/5/2020, đồng thời cập nhật số liệu điều chỉnh kế hoạch TTKT vào Phần mềm Quản lý hoạt động TTKT để tổng hợp, trình Lãnh đạo Ngành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: BT, CNTT (để p/h);
- Lưu: VT, TTKT(02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
Trần Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1407/BHXH-TTKT năm 2020 về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144