Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13913/BTC-NSNN về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13913/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Việt Đức
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13913/BTC-NSNN
V/v kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

Về đề nghị giải quyết kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ BHYT tại văn bản số 961/STC-NS của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi chưa có thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2147/BHXH-CSYT ngày 31/5/2010 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi chưa có thẻ BHYT, sử dụng giấy tờ thay thế, cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám chữa bệnh của trẻ em căn cứ vào chi phí thực tế thuộc phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Cà Mau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện theo đúng Công văn số 2147/BHXH-CSYT ngày 31/5/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Về đề nghị hướng dẫn giải quyết nguồn kinh phí khám chữa bệnh đối với trẻ em dưới 06 tuổi không mua BHYT phát sinh trong năm 2010 là 8.000 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2011 là 5.357 triệu đồng như địa phương báo cáo (văn bản số 961/STC-NS), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Cà Mau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với Bảo hiểm y tế tỉnh rà soát số trẻ em khám chữa bệnh nhưng chưa có thẻ BHYT; số trẻ em khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT nhưng sau đó đã được cấp thẻ và số lượt đã khám trong năm 2010, 2011.

Trên cơ sở rà soát, xác định số trẻ em khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT, số trẻ em khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT nhưng sau đó đã được cấp thẻ và số lượt đã khám trong năm 2010, 2011; số kinh phí phát sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện việc chuyển kinh phí từ ngân sách địa phương cho BHYT tỉnh để có nguồn chi trả cho các cơ sở khám chữa bệnh bằng đúng sổ kinh phí phát sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng không cao hơn kinh phí để mua thẻ BHYT cho số đối tượng này; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi để đảm bảo quyền lợi cho các cháu.

Đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ NSNN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13913/BTC-NSNN về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.761
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235