Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1217/BHXH-VP phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1217/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/BHXH-VP
V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa trong Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế. Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương. Chính vì vậy, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt được nhiều kết quả quan trọng: số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm tăng nhanh; quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và nhân dân được mở rộng và đảm bảo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn một số hạn chế đó là: công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn chưa sâu rộng; tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp; tình trạng lạm dụng trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh, nhất là những nơi được đầu tư, trang bị các máy móc thiết bị từ nguồn xã hội hóa; việc xử lý các vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa nghiêm… Những hạn chế trên không những gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư và Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn với các nội dung sau:

1. Các sở, ngành chức năng, cơ quan truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, thành phố thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời nhắc nhở, phê bình các doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố rà soát, thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, nắm rõ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc để yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động để yêu cầu các đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời; ngăn ngừa, phát hiện các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

4. Sở Tài chính kịp thời chuyển kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định.

5. Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức của thầy thuốc để phục vụ nhân dân khám, chữa bệnh tốt hơn; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh để ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1217/BHXH-VP phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125