Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1163/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn thanh toán tạm thời đối với phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1163/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 13/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1163/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn thanh toán tạm thời đối với phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Thời gian qua, việc thanh toán chi phí một số loại phẫu thuật gặp vướng mắc do Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính, được Bộ Y tế sửa đổi bổ sung bằng các Thông tư: số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018, số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018, số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 đều không quy định mức giá cụ thể cho các phẫu thuật gây tê (gây tê tại chỗ; gây tê vùng, gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng, gây tê đám rối) nên các phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm này được cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán theo mức giá của phẫu thuật sử dụng phương pháp gây mê. BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Y tế xây dựng định mức và ban hành giá cụ thể cho các phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê nhưng đến nay chưa được Bộ Y tế điều chỉnh.

Ngày 23/3/2020, BHXH Việt Nam tiếp tục có Công văn số 929/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí của các phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa có giá để cơ quan BHXH có căn cứ thanh toán với cơ sở KCB nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi của Bộ Y tế. Để đảm bảo tiến độ quyết toán chi phí KCB BHYT của năm 2019 theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tạm thời thanh toán chi phí của các Phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê như sau:

1. Thanh toán bằng mức giá quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT hoặc Thông tư số 13/2019/TT-BYT (người bệnh vào viện từ ngày 20/8/2019) đối với các phẫu thuật sau:

- Các phẫu thuật được kế thừa mức giá quy định từ Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH, không có định mức kinh tế kỹ thuật của từng dịch vụ (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Các phẫu thuật đang áp tương đương theo mức giá quy định cho nhóm phẫu thuật,thủ thuật còn lại khác không có định mức chi tiết của các loại thuốc.

- Các phẫu thuật có cơ cấu giá bao gồm chi phí thuốc sử dụng trong gây tê, không có chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trong gây mê (Phụ lục số 02 kèm theo).

2. Đối với các phẫu thuật trong cơ cấu giá có kết cấu chi phí các thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trong gây mê: thanh toán bằng mức giá quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT hoặc Thông tư số 13/2019/TT-BYT trừ đi (-) toàn bộ chi phí thuốc được kết cấu trong cơ cấu giá (Phụ lục số 03 kèm theo). BHXH các tỉnh Phối hợp với cơ sở KCB xác định và thanh toán phần chi phí các thuốc dùng trong phẫu thuật theo thực tế sử dụng. Trường hợp chưa xác định được phần chi phí thuốc theo thực tế sử dụng thì tổng hợp vào quyết toán năm 2020.

Yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB thống nhất nguyên tắc tạm thời thanh toán như nêu trên đối với các phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được thanh toán theo hướng dẫn tại điểm e khoản 3 Công văn số 285/BHXH- CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQL BHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: TCKT, DVT, GĐB, GĐN, CNTT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1163/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn thanh toán tạm thời đối với phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49