Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1137/BHXH-KT về kế hoạch kiểm tra năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1137/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1137/BHXH-KT
V/v Kế hoạch kiểm tra năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công an.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao kế hoạch kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra chuyên sâu, chuyên đề năm 2010 đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công an (theo biểu đính kèm). Trưởng các đoàn kiểm tra căn cứ nội dung trọng tâm công tác kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 4684/BHXH-KT ngày 14/12/2009 của BHXH Việt Nam và kế hoạch này, chủ động phối hợp với các ban nghiệp vụ và các đơn vị được kiểm tra để thành lập các đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương kiểm tra, tổ chức tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra với Tổng Giám đốc chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các PTGĐ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KT (04b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC   
Đỗ Văn Sinh

 


KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ NĂM 2010
(Kèm theo công văn số 1137/BHXH-KT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của BHXH Việt Nam)

Stt

BHXH tỉnh, thành phố

KIỂM TRA HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

KIỂM TRA CHUYÊN SÂU, CHUYÊN ĐỀ

Ghi chú

Nội dung kiểm tra

Thời gian

Dự kiến Trưởng đoàn (L.đạo ban nghiệp vụ)

THCS BHYT

Ban Chi

Thời gian

THCS BHXH

THCS BHYT

KHTC

Cấp sổ, thẻ

Thu

TCCB

Kiểm tra

Tuyên truyền

Lưu trữ

Thi đua

1

Hòa Bình

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Tháng 4

THCS BHXH

 

 

 

 

 

Sơn La

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Lai Châu

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Điện Biên

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bái

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

Vĩnh Phúc

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Tháng 4

Kiểm tra

 

 

 

 

 

Phú Thọ

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Giang

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

tháng 10

 

3

Hải Dương

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

Tháng 5

KHTC

 

 

 

 

 

Hưng Yên

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

tháng 4

 

 

Hải Phòng

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

tháng 7

 

 

Quảng Ninh

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

tháng 7

 

4

Hà Nam

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Thu

 

 

 

 

 

Ninh Bình

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

 

Nam Định

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

tháng 10

 

 

Thái Bình

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

tháng 4

 

5

Thái Nguyên

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Tháng 6

Cấp Sổ, thẻ

 

 

 

 

 

Bắc Kạn

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Bằng

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạng Sơn

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

tháng 9

 

 

Bắc Giang

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

tháng 5

 

 

Bắc Ninh

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thanh Hóa

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

Tháng 6

Kiểm tra

x

 

tháng 7

 

 

Nghệ An

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

tháng 8

 

 

Quảng Bình

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

tháng 8

 

 

Quảng Trị

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thừa Thiên - Huế

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

Tháng 7

Sổ, thẻ

 

 

 

 

 

Đà Nẵng

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Nam

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

Kon Tum

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

Tháng 7

Thu

 

 

 

 

 

Gia Lai

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Nông

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Bình Phước

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

x

tháng 6

 

9

Bình Định

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

Tháng 8

THCS BHXH

 

 

 

 

 

Phú Yên

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thuận

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

10

TP.HCM

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Tháng 8

KHTC

 

x

tháng 6

 

 

Đồng Nai

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

tháng 11

 

 

Bình Thuận

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Dương

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây Ninh

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũng Tàu

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Long An

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

Tháng 11

Kiểm tra

 

 

 

 

 

Tiền Giang

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Tre

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Long

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Tháp

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

tháng 11

 

 

An Giang

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Cần Thơ

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

Tháng 11

Sổ, thẻ

 

x

tháng 12

 

 

Hậu Giang

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

tháng 12

 

 

Cà Mau

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Bạc Liêu

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sóc Trăng

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Trà Vinh

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

13

Hà Nội

x

 

x

 

x

x

x

 

 

x

Tháng 12

Kiểm tra

 

x

tháng 9

 

 

BHXH BQP

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS BHXH

 

 

 

 

 

BHXH BCA

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS BHXH

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1137/BHXH-KT về kế hoạch kiểm tra năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.324
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33