Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1070/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1070/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/BHXH-DVT
V/v thanh toán thuốc chế phẩm YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 810/BHXH- GĐBHYT2 ngày 18/03/2019 của BHXH thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) thuốc y học cổ truyền (YHCT) sản xuất tại Bệnh viện YHCT Bộ Công an. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Ngày 25/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3762/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT. Theo đó, căn cứ vào chi phí kết cấu giá sản phẩm đã thẩm định, cơ quan BHXH lập bảng so sánh giá thuốc chế phẩm YHCT do cơ sở KCB tự bào chế với giá chế phẩm có thành phần, công dụng tương tự có sẵn trên thị trường, đã được đấu thầu mua sắm theo quy định và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để làm cơ sở thống nhất thanh toán chi phí thuốc, đảm bảo giá thuốc hợp lý.

Trường hợp không xác định được thông tin các chế phẩm có thành phần và công dụng tương tự để so sánh về giá, Giám đốc cơ sở KCB chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và giá thuốc do cơ sở tự bào chế, thống nhất với cơ quan BHXH làm căn cứ thanh toán, theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Đề nghị BHXH thành phố Hà Nội thực hiện giám định và thanh toán đúng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn ( để b/c);
- Cục QLYDCT, Vụ BHYT - BYT
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị: GĐB, CSYT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, DVT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Lê Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1070/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36