Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1056/BHXH-BC về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1056/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 21/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1056/BHXH-BC
V/v tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Nhìn chung việc chi trả đã đi vào nề nếp, đảm bảo kịp thời, đúng người được hưởng, đầy đủ chế độ theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc của ngành tăng nhanh, việc cơ quan BHXH tổ chức chi trả trực tiếp các chế độ BHXH hàng tháng xuất hiện những bất cập trong công tác quản lý, một số nơi đã xảy ra thất thoát tiền chi trả. Trước tình hình trên, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Từ ngày 01/7/2011 tổ chức chi trả các chế độ BHXH hàng tháng theo hai hình thức: Ủy quyền cho Đại diện chi trả (đối với chi trả bằng tiền mặt), ủy quyền cho ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả qua tài khoản thẻ ATM cho người hưởng có yêu cầu. BHXH các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện) không thực hiện chi trả trực tiếp.

2. Hướng dẫn BHXH huyện ký Hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả chế độ BHXH hàng tháng với Ủy ban nhân dân xã để cử người làm Đại diện chi trả; trường hợp không ký hợp đồng trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã thì ký hợp đồng trực tiếp với người làm Đại diện chi trả cho Ủy ban nhân dân xã giới thiệu, có sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân xã. Quy trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc (viết tắt là Quyết định số 845/QĐ-BHXH).

3. Tổ chức tập huấn cho Đại diện chi trả về công tác quản lý người hưởng, tổ chức chi trả theo đúng quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BHXH .

4. Thông báo cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng về địa điểm chi trả, thời gian chi trả đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng kịp thời, không bị gián đoạn, quản lý chặt chẽ biến động tăng, giảm người hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại văn bản này, báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) trước ngày 15/7/2011. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: Kiểm tra, THCS BHXH;
- Lưu VT, BC (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1056/BHXH-BC về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.249
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152