Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015

Số hiệu: 10426/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10426/BYT-KCB
V/v áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thng nhất việc thực hiện các quy định pháp luật về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2016, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thông tư s 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đ thực hiện Điều 81 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, làm cơ sở ban hành danh mục k thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư này gồm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 4, làm cơ sở đ chuyn tuyến chuyên môn kỹ thuật nói chung giữa tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hoặc không có khám bệnh, chữa bệnh BHYT) theo quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc phân tuyến cơ sở khám bệnh, cha bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện thống nhất theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Thông tư này quy định cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, áp dụng đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT (khác với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư s 43/2013/TT-BYT). Một số trường hợp cụ thể mang tính đặc thù trong khám bệnh, cha bệnh BHYT khác với quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên và ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn này để thống nhất thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích của người bệnh BHYT./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để báo cáo);
-
Bảo hiểm xã hội VN (để p/hợp chỉ đạo);
-
Các Thứ trưng (để p/hợp chỉ đạo);
-
VPB, TTrB, các Vụ, Cục, Tổng cục BYT;
-
Lưu: VT, KCB.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10426/BYT-KCB ngày 31/12/2015 về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!