DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh mục hơn 300 loại phí, lệ phí và văn bản hướng dẫn

>>> Làm sao để phân biệt phí, lệ phí?

Từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 bắt đầu có hiệu lực, theo đó, quy định hơn 300 loại phí, lệ phí. Sau đây, mình giới thiệu các loại phí, lệ phí và  văn bản mới được ban hành. Đồng thời sẽ cập nhật liên tục thông tin các văn bản mới về phí, lệ phí cho các bạn ngay khi văn bản được ban hành.

danh mục hơn 300 loại phí, lệ phí

* Chú thích: Những loại phí, lệ phí nào chưa được ban hành mới thì mình để tên cơ quan có trách nhiệm ban hành để các bạn tiện cập nhật, theo dõi.

STT

Loại phí, lệ phí

Văn bản quy định

I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

1

Phí kiểm dịch

 

1.1

Phí kiểm dịch động vật, thực vật

Thông tư 231/2016/TT-BTC

1.2

Phí kiểm dịch sản phẩm động vật

Thông tư 285/2016/TT-BTC

2

Phí kiểm soát giết mổ động vật

Thông tư 285/2016/TT-BTC

3

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật

Thông tư 285/2016/TT-BTC

4

Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bộ Tài chính

5

Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Thông tư 231/2016/TT-BTC

6

Phí bảo hộ giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Thông tư 207/2016/TT-BTC

7

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Thông tư 250/2016/TT-BTC


* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện.

8

Phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu

Thông tư 286/2016/TT-BTC

9

Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp

 

9.1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

Thông tư 279/2016/TT-BTC

Thông tư 286/2016/TT-BTC

9.2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Thông tư 279/2016/TT-BTC

Thông tư 286/2016/TT-BTC

 

9.3

Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Thông tư 230/2016/TT-BTC

9.4

Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Thông tư 284/2016/TT-BTC

9.5

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Thông tư 286/2016/TT-BTC

Thông tư 285/2016/TT-BTC

Thông tư 207/2016/TT-BTC

9.6

Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Thông tư 286/2016/TT-BTC

10

Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Thông tư 230/2016/TT-BTC

II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

1

Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

2

Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay

 

2.1

Phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền

Bộ Tài chính

2.2

Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu bay

Thông tư 193/2016/TT-BTC

2.3

Phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển

Thông tư 189/2016/TT-BTC

3

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư

 

3.1

Phí thẩm định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị

Bộ Tài chính

3.2

Phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Bộ Tài chính

3.3

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 209/2016/TT-BTC

3.4

Phí thẩm định thiết kế cơ sở

Thông tư 209/2016/TT-BTC

3.5

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật

Thông tư 210/2016/TT-BTC

3.6

Phí thẩm định dự toán xây dựng

Thông tư 210/2016/TT-BTC

4

Phí xử lý vụ việc cạnh tranh

 

4.1

Phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Thông tư 251/2016/TT-BTC

4.2

Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Thông tư 251/2016/TT-BTC

4.3

Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh

Thông tư 251/2016/TT-BTC

5

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư 148/2016/TT-BTC

6

Phí trong lĩnh vực hóa chất

 

6.1

Phí thẩm định cấp phép sản xuất hóa chất Bảng, DOC, DOC-PSF

Thông tư 170/2016/TT-BTC

6.2

Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Thông tư 170/2016/TT-BTC

6.3

Phí thẩm định xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Thông tư 170/2016/TT-BTC

6.4

Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện

Thông tư 170/2016/TT-BTC

7

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng

 

7.1

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư 167/2016/TT-BTC

7.2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư 156/2016/TT-BTC

7.3

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Bộ Tài chính

7.4

Phí thẩm định điều kiện hoạt động thương mại điện tử

Bộ Tài chính

7.5

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Thông tư 168/2016/TT-BTC

7.6

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại

Thông tư 168/2016/TT-BTC

8

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Thông tư 215/2016/TT-BTC

9

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Bộ Tài chính

III

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

1

Phí xác nhận đăng ký công dân

Thông tư 264/2016/TT-BTC

2

Phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Thông tư 264/2016/TT-BTC

3

Phí tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam

Thông tư 264/2016/TT-BTC

4

Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 157/2016/TT-BTC

Thông tư 264/2016/TT-BTC

IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

1

Phí phòng cháy, chữa cháy

 

1.1

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 258/2016/TT-BTC

1.2

Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 227/2016/TT-BTC

2

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Thông tư 218/2016/TT-BTC

3

Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Tài chính

4

Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Thông tư 249/2016/TT-BTC

5

Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Thông tư 218/2016/TT-BTC

V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Phí thuộc lĩnh vực đường bộ

 

1.1

Phí sử dụng đường bộ

Thông tư 293/2016/TT-BTC

Thông tư 28/2016/TT-BTC

Thông tư 30/2016/TT-BTC

Thông tư 33/2016/TT-BTC

Thông tư 44/2016/TT-BTC

Thông tư 45/2016/TT-BTC

Thông tư 50/2016/TT-BTC

Thông tư 49/2016/TT-BTC

Thông tư 104/2016/TT-BTC

Thông tư 118/2016/TT-BTC 

Thông tư 119/2016/TT-BTC

Thông tư 121/2016/TT-BTC

Thông tư 122/2016/TT-BTC

Thông tư 123/2016/TT-BTC

Thông tư 125/2016/TT-BTC

Thông tư 126/2016/TT-BTC

Thông tư 127/2016/TT-BTC

Thông tư 129/2016/TT-BTC

Thông tư 131/2016/TT-BTC

Thông tư 135/2016/TT-BTC

Thông tư 136/2016/TT-BTC

Thông tư 137/2016/TT-BTC

Thông tư 141/2016/TT-BTC

Thông tư 166/2016/TT-BTC

Thông tư 175/2016/TT-BTC

Thông tư 255/2016/TT-BTC

Thông tư 254/2016/TT-BTC

Thông tư 252/2016/TT-BTC

 

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với đường thuộc địa phương quản lý.

1.2

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1.3

Phí sát hạch lái xe

Thông tư 188/2016/TT-BTC

Thông tư 201/2016/TT-BTC

2

Phí thuộc lĩnh vực đường biển, đường thủy nội địa

Thông tư 01/2016/TT-BTC

Thông tư 198/2016/TT-BTC

Thông tư 192/2016/TT-BTC

Thông tư 261/2016/TT-BTC

Thông tư 246/2016/TT-BTC

Thông tư 189/2016/TT-BTC

 

2.1

Phí sử dụng vị trí neo, đậu

2.2

Phí bảo đảm hàng hải

2.3

Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

2.4

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

2.5

Phí xác nhận kháng nghị hàng hải

2.6

Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển

2.7

Phí thẩm định công bố cầu, bến cảng biển, khu nước, vùng nước, thông báo hàng hải; cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa

2.8

Phí thẩm tra cấp giấy phép hoạt động cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa

2.9

Phí trọng tải tàu, thuyền

2.10

Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

2.11

Phí luồng, lạch đường thủy nội địa

2.12

Phí trình báo đường thủy nội địa

2.13

Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

3

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư 295/2016/TT-BTC

4

Phí thuộc lĩnh vực hàng không

 

4.1

Phí kiểm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay

Thông tư 193/2016/TT-BTC

4.2

Phí kiểm định cấp giấy chứng nhận loại tàu bay, chứng chỉ đủ điều kiện kỹ thuật các phương tiện thiết bị hàng không sản xuất mới đưa vào sử dụng

Thông tư 193/2016/TT-BTC

4.3

Phí cung cấp thông tin trong sổ đăng bạ tàu bay

Thông tư 193/2016/TT-BTC

4.4

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Thông tư 247/2016/TT-BTC 

4.5

Phí bay qua vùng trời Việt Nam

Thông tư 146/2016/TT-BTC

4.6

Phí phân tích dữ liệu bay

Bộ Tài chính

4.7

Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

Bộ Tài chính

4.8

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép nhân viên hàng không

Bộ Tài chính

VI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư 265/2016/TT-BTC

2

Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet

 

2.1

Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia.VN

Thông tư 208/2016/TT-BTC

2.2

Phí duy trì sử dụng địa chỉ internet IP

Thông tư 208/2016/TT-BTC

3

Phí sử dụng mã, số viễn thông

Thông tư 268/2016/TT-BTC

4

Phí quyền hoạt động viễn thông

 

4.1

Phí thiết lập mạng viễn thông công cộng

Thông tư 273/2016/TT-BTC

4.2

Phí cung cấp dịch vụ viễn thông

Thông tư 273/2016/TT-BTC

4.3

Phí thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Thông tư 273/2016/TT-BTC

4.4

Phí thiết lập mạng viễn thông dung riêng

Thông tư 273/2016/TT-BTC

4.5

Phí lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Thông tư 273/2016/TT-BTC

5

Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Thông tư 184/2016/TT-BTC

6

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Thông tư 291/2016/TT-BTC

7

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư 305/2016/TT-BTC

8

Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Thông tư 307/2016/TT-BTC

9

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Thông tư 290/2016/TT-BTC

10

Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin

Thông tư 269/2016/TT-BTC

11

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Thông tư 269/2016/TT-BTC

VII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO, DU LỊCH

1

Phí thăm quan

 

1.1

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh

Thông tư 206/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

1.2

Phí thăm quan di tích lịch sử

Thông tư 182/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

1.3

Phí thăm quan công trình văn hoá, bảo tàng

 Thông tư 144/2016/TT-BTC

Thông tư 159/2016/TT-BTC

Thông tư 161/2016/TT-BTC

Thông tư 163/2016/TT-BTC

Thông tư 160/2016/TT-BTC

Thông tư 181/2016/TT-BTC 

Thông tư 205/2016/TT-BTC 

Thông tư 204/2016/TT-BTC

2

Phí thẩm định văn hóa phẩm

 

2.1

Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 260/2016/TT-BTC

2.2

Phí thẩm định kịch bản phim và phân loại phim

Thông tư 289/2016/TT-BTC

2.3

Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Thông tư 288/2016/TT-BTC

2.4

Phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư 214/2016/TT-BTC

2.5

Phí thẩm định cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Thông tư 289/2016/TT-BTC

3

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

 

3.1

Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tư 178/2016/TT-BTC

3.2

Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư 177/2016/TT-BTC

3.3

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thông tư 177/2016/TT-BTC

3.4

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Bộ Tài chính

3.5

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

3.6

Phí thẩm định cấp, giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Thông tư 212/2016/TT-BTC

4

Phí thư viện

Thông tư 162/2016/TT-BTC


* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý.

5

Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thông tư 275/2016/TT-BTC

6

Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Thông tư 211/2016/TT-BTC

VIII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

 

1

Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

Thông tư 243/2016/TT-BTC

2

Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC

3

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố

 

3.1

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Thông tư 277/2016/TT-BTC

3.2

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố hóa chất trong gia dụng và y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC

3.3

Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC

3.4

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thông tư 279/2016/TT-BTC

4

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

 

4.1

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Tài chính

4.2

Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thông tư 279/2016/TT-BTC

4.3

Phí thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Thông tư 278/2016/TT-BTC

4.4

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 277/2016/TT-BTC

4.5

Phí thẩm định hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 278/2016/TT-BTC

4.6

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC

4.7

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học, HIV, tiêm chủng

Thông tư 278/2016/TT-BTC

IX

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Phí bảo vệ môi trường

 

1.1

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CP

1.2

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Chính phủ

1.3

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP 

Thông tư 66/2016/TT-BTC

1.4

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thông tư 195/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

1.5

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Thông tư 250/2016/TT-BTC
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa đo đạc và bản đồ khi xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính

3

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

4

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Thông tư 191/2016/TT-BTC

5

Phí khai thác, sử dụng nguồn nước

 

5.1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Thông tư 270/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

5.2

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Thông tư 270/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

5.3

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

Thông tư 270/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

5.4

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

Thông tư 270/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

6

Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

 

6.1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Thông tư 225/2016/TT-BTC

Thông tư 186/2016/TT-BTC

6.2

Phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thông tư 185/2016/TT-BTC

6.3

Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, xử lý chất thải nguy hại

Bộ Tài chính

6.4

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính

6.5

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Bộ Tài chính

7

Phí khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

7.1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí

Bộ Tài chính

7.2

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

7.3

Phí khai thác và sử dụng tài liệu thăm dò điều tra địa chất và khai thác mỏ

Thông tư 190/2016/TT-BTC

7.4

Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Thông tư 190/2016/TT-BTC

7.5

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Thông tư 197/2016/TT-BTC

7.6

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tư 187/2016/TT-BTC

7.7

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Bộ Tài chính

7.8

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thông tư 294/2016/TT-BTC

8

Phí thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

Bộ Tài chính

9

Phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phê liệu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Tài chính

10

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tư 196/2016/TT-BTC

X

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Phí sở hữu trí tuệ

 

1.1

Phí thẩm định về sở hữu công nghiệp

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.2

Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.3

Phí thẩm định đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.4

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại, phản đối đơn về sở hữu công nghiệp

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.5

Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.6

Phí sử dụng văn bằng bảo hộ

Thông tư 263/2016/TT-BTC

1.7

Phí thẩm định đơn đăng ký quốc tế sở hữu công nghiệp có chỉ định Việt Nam

Thông tư 263/2016/TT-BTC

2

Phí cấp mã số, mã vạch

 

2.1

Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch

Thông tư 232/2016/TT-BTC

2.2

Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch

Thông tư 232/2016/TT-BTC

2.3

Phí sử dụng mã doanh nghiệp, mã GLN (một mã), mã EAN-8

Thông tư 232/2016/TT-BTC

2.4

Phí đăng ký sử dụng mã nước ngoài

Thông tư 232/2016/TT-BTC

3

Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4

Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân

 

4.1

Phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.2

Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.3

Phí thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.4

Phí thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.5

Phí thẩm định cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.6

Phí thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.7

Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.8

Phí thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.9

Phí thẩm định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu chất phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 287/2016/TT-BTC

4.10

Phí thẩm định cấp giấy phép nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Thông tư 287/2016/TT-BTC

5

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Thông tư 287/2016/TT-BTC

6

Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Thông tư 287/2016/TT-BTC

7

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư 169/2016/TT-BTC

8

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Thông tư 298/2016/TT-BTC

XI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM

1

Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán

 

1.1

Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán

Thông tư 272/2016/TT-BTC

Thông tư 65/2016/TT-BTC 

1.2

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Bộ Tài chính

1.3

Phí quản lý và giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính

2

Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước

Bộ Tài chính

3

Phí hải quan

Thông tư 274/2016/TT-BTC

4

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài chính

 

4.1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bộ Tài chính

4.2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

Thông tư 271/2016/TT-BTC

4.3

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư 142 /2016/TT-BTC

XII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Án phí

 

1.1

Án phí hình sự

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

1.2

Án phí dân sự

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

1.3

Án phí kinh tế

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

1.4

Án phí lao động

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

1.5

Án phí hành chính

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

 

2.1

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư 202/2016/TT-BTC

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

2.2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay

Thông tư 202/2016/TT-BTC

Thông tư 193/2016/TT-BTC
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

2.3

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển

Thông tư 202/2016/TT-BTC


* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

2.4

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển

Thông tư 202/2016/TT-BTC


* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.

3

Phí công chứng

Thông tư 257/2016/TT-BTC

4

Phí chứng thực

 

4.1

Phí chứng thực bản sao từ bản chính

Thông tư 226/2016/TT-BTC

4.2

Phí chứng thực chữ ký

Thông tư 226/2016/TT-BTC

4.3

Phí chứng thực hợp đồng giao dịch

Thông tư 226/2016/TT-BTC

5

Phí thi hành án dân sự

Thông tư 216/2016/TT-BTC

6

Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Thông tư 203/2016/TT-BTC

7

Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp

Thông tư 222/2016/TT-BTC

8

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 202/2016/TT-BTC
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện.

9

Phí sử dụng thông tin

 

9.1

Phí cấp cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp

Thông tư 244/2016/TT-BTC

9.2

Phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Thông tư 281/2016/TT-BTC

9.3

Phí xác nhận là người gốc Việt Nam

Thông tư 281/2016/TT-BTC

9.4

Phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch

Thông tư 281/2016/TT-BTC

10

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

Thông tư 202/2016/TT-BTC

XIII

PHÍ TRONG LĨNH VỰC KHÁC

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật

Thông tư 221/2016/TT-BTC 

Thông tư 223/2016/TT-BTC

Thông tư 224/2016/TT-BTC

Thông tư 299/2016/TT-BTC

2

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Thông tư 228/2016/TT-BTC

3

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật

Bộ Tài chính

4

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu

 

4.1

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

Thông tư 217/2016/TT-BTC

4.2

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Thông tư 164/2016/TT-BTC

Thông tư 259/2016/TT-BTC

I

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

1

Lệ phí quốc tịch

Thông tư 281/2016/TT-BTC

Thông tư 264/2016/TT-BTC

2

Lệ phí đăng ký cư trú

Thông tư 250/2016/TT-BTC
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.

3

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân


* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.

4

Lệ phí hộ tịch

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

5

Lệ phí cấp hộ chiếu

 

5.1

Lệ phí cấp hộ chiếu

Thông tư 219/2016/TT-BTC

Thông tư 264/2016/TT-BTC

5.2

Lệ phí cấp giấy thông hành

Thông tư 219/2016/TT-BTC

5.3

Lệ phí cấp tem AB, giấy phép xuất cảnh

Thông tư 219/2016/TT-BTC

Thông tư 264/2016/TT-BTC

6

Lệ phí toà án

 

6.1

Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; quyết định trọng tài nước ngoài

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.1.1

Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.1.2

Lệ phí không công nhận bản án, quyết định dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.1.3

Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.2

Lệ phí giải quyết việc dân sự

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.3

Lệ phí giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.4

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.5

Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.6

Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.7

Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.8

Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.8.1

Lệ phí sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc do Tòa án thực hiện

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.8.2

Lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.8.3

Lệ phí cấp bản sao giấy chứng nhận xóa án tích

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.8.4

Lệ phí cấp bản sao các giấy tờ khác của Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.9

Lệ phí gửi văn bản tố tụng ra nước ngoài

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

6.10

Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

7

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện

8

Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Thông tư 259/2016/TT-BTC

9

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

 

9.1

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nghị định 114/2016/NĐ-CP

9.2

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài

Nghị định 114/2016/NĐ-CP

9.3

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện

Nghị định 114/2016/NĐ-CP

10

Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi

Nghị định 114/2016/NĐ-CP

II

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP 

Thông tư 301/2016/TT-BTC

2

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

3

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

4

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Thông tư 171/2016/TT-BTC

5

Lệ phí quản lý phương tiện giao thông

 

5.1

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phương tiện thuỷ nội địa

Thông tư 229/2016/TT-BTC

Thông tư 198/2016/TT-BTC

5.2

Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Thông tư 188/2016/TT-BTC

5.3

Lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay

Thông tư 193/2016/TT-BTC

6

Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải

 

6.1

Lệ phí đăng ký tàu biển

Thông tư 189/2016/TT-BTC

6.2

Lệ phí cấp chứng chỉ xác nhận việc tham gia bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính khác về trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu

Thông tư 189/2016/TT-BTC

6.3

Lệ phí ra, vào cảng biển; cảng, bến thủy nội địa

Thông tư 261/2016/TT-BTC

6.4

Lệ phí cấp bản công bố bản phù hợp lao động hàng hải (DMLCI)

Thông tư 189/2016/TT-BTC

7

Lệ phí sở hữu trí tuệ

 

7.1

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư 207/2016/TT-BTC

Thông tư 263/2016/TT-BTC

7.2

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư 207/2016/TT-BTC

Thông tư 263/2016/TT-BTC

7.3

Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thông tư 263/2016/TT-BTC

7.4

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp

Thông tư 207/2016/TT-BTC

Thông tư 263/2016/TT-BTC

III

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 215/2016/TT-BTC

2

Lệ phí đăng ký kinh doanh

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

3

Lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP 

Thông tư 302/2016/TT-BTC

4

Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 143/2016/TT-BTC

Thông tư 177/2016/TT-BTC

5

Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet

 

5.1

Lệ phí phân bổ mã, số viễn thông

Thông tư 268/2016/TT-BTC

5.2

Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia.VN

Thông tư 208/2016/TT-BTC

5.3

Lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet IP

Thông tư 208/2016/TT-BTC

6

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

 

6.1

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thông tư 273/2016/TT-BTC

6.2

Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Thông tư 273/2016/TT-BTC

6.3

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Thông tư 273/2016/TT-BTC

6.4

Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Thông tư 273/2016/TT-BTC

7

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

 

8

Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Thông tư 199/2016/TT-BTC

Thông tư 245/2016/TT-BTC

9

Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình

Thông tư 289/2016/TT-BTC

10

Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính

Bộ Tài chính

11

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm

 

11.1

Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Thông tư 214/2016/TT-BTC

11.2

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư 214/2016/TT-BTC

12

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư 265/2016/TT-BTC

13

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

Thông tư 184/2016/TT-BTC

14

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Thông tư 307/2016/TT-BTC

15

Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng

Thông tư 269/2016/TT-BTC

16

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin

Thông tư 269/2016/TT-BTC

17

Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên làm việc bức xạ

Thông tư 287/2016/TT-BTC

18

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Thông tư 287/2016/TT-BTC

19

Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

 

19.1

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy

Thông tư 284/2016/TT-BTC

Thông tư 183/2016/TT-BTC

19.2

Lệ phí cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, nhập khẩu

Bộ Tài chính

19.3

Lệ phí cấp giấy công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

Bộ Tài chính

20

Lệ phí cấp giấy phép quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thông tư 218/2016/TT-BTC

21

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

 

21.1

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thông tư 172/2016/TT-BTC

21.2

Lệ phí cấp chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Thông tư 172/2016/TT-BTC

21.3

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Thông tư 172/2016/TT-BTC

22

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Bộ Tài chính

23

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng

Bộ Tài chính

24

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Thông tư 168/2016/TT-BTC

25

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng và chứng nhận hợp quy

Bộ Tài chính

26

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Bộ Tài chính

27

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Thông tư 150/2016/TT-BTC

28

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng

Bộ Tài chính

29

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản

Thông tư 191/2016/TT-BTC

30

Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Bộ Tài chính

31

Lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 272/2016/TT-BTC

32

Lệ phí cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính

33

Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay

Thông tư 193/2016/TT-BTC

34

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Bộ Tài chính

35

Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thông tư 170/2016/TT-BTC

IV

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

1

Lệ phí ra, vào cảng

 

1.1

Lệ phí ra, vào cảng biển

Thông tư 261/2016/TT-BTC

1.2

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

Thông tư 248/2016/TT-BTC

1.3

Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay

Thông tư 194/2016/TT-BTC

2

Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển

 

2.1

Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư 274/2016/TT-BTC

2.2

Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam

Bộ Tài chính

2.3

Lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài

Thông tư 138/2016/TT-BTC

2.4

Lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài

Thông tư 138/2016/TT-BTC

2.5

Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài

Thông tư 138/2016/TT-BTC

2.6

Lệ phí cấp giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

Thông tư 138/2016/TT-BTC

3

Lệ phí hoa hồng chữ ký trong lĩnh vực dầu khí

Bộ Tài chính

V

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thông tư 220/2016/TT-BTC 

2

Lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Thông tư 257/2016/TT-BTC

3

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Thông tư 224/2016/TT-BTC

4

Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Thông tư 177/2016/TT-BTC

5

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

Thông tư 285/2016/TT-BTC

6

Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu

Thông tư 285/2016/TT-BTC

7

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thuỷ sản

Thông tư 230/2016/TT-BTC

8

Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tư 284/2016/TT-BTC

9

Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp

Bộ Tài chính

 

  •  44878
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…