DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7

Avatar

 

Kỳ họp 7 đã kết thúc, Quốc hội đã thông qua các Luật, Nghị quyết; tiến hành bầu một số chức vụ trong bộ máy nhà nước. Bài viết sẽ cung cấp tổng hợp 11 Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7.

Quốc hội đã thông qua các Luật, Nghị quyết cũng như xem xét cho ý kiến lần đầu đối với các dự án Luật. Dưới đây là tổng hợp các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7:

 

(1) Tổng hợp các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật bao gồm:

- Luật Lưu trữ 

Luật Lưu trữ (sửa đổi) là dự án Luật đầu tiên được Quốc hội thông qua, quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ.

Luật Lưu trữ (sửa đổi) gồm 08 chương 65 điều, bổ sung 11 điều, bỏ 12 điều, tách, nhập 09 điều thành 07 điều mới so với dự thảo ban đầu.

Ngoài ra, theo Luật quy định ngày 03/01 hằng năm là Ngày Lưu trữ Việt Nam.

Luật Lưu trữ (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Xem thêm thông tin về Luật lưu trữ: MỚI: Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân: 

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được thông qua gồm 9 chương, với 152 điều.

Tổ chức các Tòa án nhân tiếp tục giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện như Luật hiện hành, không đổi thành Tòa án nhân dân tỉnh thành Tòa án nhân dân phúc thẩm và Tòa án nhân dân huyện thành Tòa án nhân dân sơ thẩm.

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Xem thêm bài viết: MỚI: Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

- Luật Bảo hiểm xã hội:

Luật BHXH sửa đổi bao gồm 11 chương, với 141 điều.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành mà đã chấm dứt tham gia BHXH, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện, có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, có đề nghị thì được hưởng BHXH 01 lần

Luật Bảo hiểm xã hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

Xem thêm bài viết: Tổng hợp điểm nổi bật Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

- Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp: 

Luật sẽ gồm 7 chương, 86 điều; quy định về vị trí, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, nguồn lực, chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

- Luật Đường bộ:

Luật được thông qua có bố cục gồm 6 chương với 86 điều, quy định về hoạt động đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ.

Theo UBTVQH, để xác định bổ sung một loại cấp kỹ thuật đường bộ cần xem xét, đánh giá kỹ và cần xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mặt khác, đường cấp I đã có thiết kế tối đa tới 120 km/h.  Chính vì vậy, không bổ sung tiêu chuẩn riêng đường tốc độ cao

Luật Đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 88, trừ một số điều luật sẽ có hiệu lực thi hành sớm hơn, từ 1/10/2024.

Xem thêm bài viết: Những điểm mới về đường cao tốc trong Luật Đường bộ vừa được thông qua

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

Luật được thông qua có bố cục gồm 8 chương với 89 điều. 

Xe ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng  yêu cầu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn để nhận diện.

UBTVQH đề nghị xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe.

Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025, riêng quy định về quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao 1,35m khi ngồi xe ô tô có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Xem thêm thông tin bài viết: MỚI: Quốc hội thông qua Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

- Luật Thủ đô:

Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều tăng 3 chương, 27 điều so với Luật Thủ đô năm 2012 sẽ quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. 

Trong đó, cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Xem thêm bài viết: Hà Nội được phép cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm PCCC

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Một trong những điểm nổi bật là việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; việc đấu giá đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; việc đấu giá đối với biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ:

Chiều 28/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ với tỷ lệ đạt 95,27%. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ được thông qua gồm 2 Điều. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Luật đã bổ sung thêm các thuật ngữ bao gồm: Chế độ cảnh vệ; Kiểm tra an ninh, an toàn; Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống; Sử dụng thẻ, phù hiệu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2025.

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 8 chương, 75 điều 

Luật đã bổ sung quy định dao có tính sát thương cao thuộc nhóm vũ khí thô sơ làm căn cứ xử lý đối với tội phạm sử dụng dao để gây án.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025; trừ quy định tại các Điều 17, Điều 32 và khoản 1 Điều 49 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 để thống nhất thời gian hiệu lực thi hành của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đối với hiệu lực của Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng:

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. 

Riêng khoản 10 Điều 255 và khoản 4 Điều 260 của Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Xem thêm bài viết: NÓNG: Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

(2) Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu với các dự án Luật

Bên cạnh thông qua các Luật đã được đề cập ở trên. Tại kỳ họp thứ 7 đã xem xét và cho ý kiến lần đầu với các dự án Luật sau đây:

- Luật Công chứng (sửa đổi); 

- Luật Công đoàn (sửa đổi); 

- Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); 

- Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Luật Phòng không nhân dân; 

- Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; 

- Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên;

- Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp các luật và hiệu lực thi hành của các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã xem xét và cho ý kiến lần đầu đối với các dự án Luật.

  •  428
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…