DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chính thức: Tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Avatar

 

Vừa qua ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 01/7/2024 sẽ chính thức tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Xem toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/07/01/nd-75-2024-nd-cp.docx

Tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Theo Điều 2 Nghị định 75/2024/NĐ-CP quy định như sau:

- Từ ngày 01/7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 đối với các đối tượng tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2024/NĐ-CP.

- Từ ngày 01/7/2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2024/NĐ-CP sau khi điều chỉnh theo mức tăng 15%, có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: 

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Như vậy, kể từ ngày hôm nay (01/7/2024) thì mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng 15% dựa trên mức hưởng của tháng 6/2024. 

Các đối tượng được hưởng mức trợ cấp mới

Theo Điều 1 Nghị định 75/2024/NĐ-CP quy định các đối tượng được hưởng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 15% là những người đã được hưởng trước ngày 01/7/2024, bao gồm:

(1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009);quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP.

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP ngày 30/5/1979.

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

(5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008.

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010.

(7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

(8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

(9) Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

(10) Các đối tượng từ (1) đến (7) nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01/01/1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010), sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 15% các mức lương hưu, trợ cấp mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.500.000 đồng/tháng.

Như vậy, sẽ có 10 nhóm đối tượng được hưởng mức tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Đặc biệt, các đối tượng thứ (10) nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 200 nghìn đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; có mức hưởng từ 3 triệu 200 nghìn đồng/tháng đến dưới 3 triệu 500 nghìn đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3 triệu 500 nghìn đồng/tháng.

Xem chi tiết tại Nghị định 75/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/07/01/nd-75-2024-nd-cp.docx

Xem thêm: Đã có Nghị định 74/2024/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/7/2024

Nghị định 73/2024/NĐ-CP: 10 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu

  •  838
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…