Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2019

06/05/2019 09:19 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 29/4 - 5/5/2019):

Nguyễn Thương
Bản tin văn bản mới cập nhật

1. Hoàn thiện pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố bao gồm một số các hành động chi tiết sau:

- Rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật phòng, chống rửa tiền.

- Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền.

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Quyết định 474/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.2. Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo đó, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 04 được xác định như sau:

- Đối với nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo công thức:

 Định mức xe = Số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị) chia 2, nếu có kết quả dư bằng 0,5 thì làm được làm tròn thêm 01 xe.

- Đối với nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị: Định mức xe ô tô bằng số lượng đơn vị.

- Nhóm đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, Thành phố với trụ sở Bộ, cơ quan trung ương, định mức xe ô tô tối đa là 01 xe/01 đơn vị

Trường hợp trụ sở đơn vị đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, nơi cso điều kiện KT –XH ĐBKK hoặc đơn vị có phạm vi quản lý trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên có thể xem xét tối đa 02 xe/01 đơn vị

Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2019.

3.  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan

Ngày 18/4/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1157/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan.

Theo đó, nội dung chi từ phí hải quan bao gồm:

- Chi thực hiện chế độ tự chủ:

+ Chi thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định hiện hành.

+ Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

+ Chi sửa chữa thường xuyên tài sản máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

+ Chi mua sắm vật tư, ấn chỉ hải quan liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí và các khoản liên quan khác.

- Chi không thực hiện chế độ tự chủ:

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;

+ Các khoản chi khác có tính chất không thường xuyên liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

Quyết định 1157/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

4. Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao có  hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,455

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
  • 07:40 | 28/11/2022 Quyết định 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn