Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2019

06/05/2019 09:19 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 29/4 - 5/5/2019):

Nguyễn Thương
Bản tin văn bản mới cập nhật

1. Hoàn thiện pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố bao gồm một số các hành động chi tiết sau:

- Rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật phòng, chống rửa tiền.

- Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền.

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Quyết định 474/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.2. Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo đó, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 04 được xác định như sau:

- Đối với nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo công thức:

 Định mức xe = Số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị) chia 2, nếu có kết quả dư bằng 0,5 thì làm được làm tròn thêm 01 xe.

- Đối với nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị: Định mức xe ô tô bằng số lượng đơn vị.

- Nhóm đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, Thành phố với trụ sở Bộ, cơ quan trung ương, định mức xe ô tô tối đa là 01 xe/01 đơn vị

Trường hợp trụ sở đơn vị đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, nơi cso điều kiện KT –XH ĐBKK hoặc đơn vị có phạm vi quản lý trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên có thể xem xét tối đa 02 xe/01 đơn vị

Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2019.

3.  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan

Ngày 18/4/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1157/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan.

Theo đó, nội dung chi từ phí hải quan bao gồm:

- Chi thực hiện chế độ tự chủ:

+ Chi thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định hiện hành.

+ Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

+ Chi sửa chữa thường xuyên tài sản máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

+ Chi mua sắm vật tư, ấn chỉ hải quan liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí và các khoản liên quan khác.

- Chi không thực hiện chế độ tự chủ:

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;

+ Các khoản chi khác có tính chất không thường xuyên liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

Quyết định 1157/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

4. Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao có  hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,756

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn