Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2017

03/07/2017 09:13 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản mới quy định về việc tăng lương, giải quyết vướng mắc trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 26/6 – 02/7/2017):

Quý Nguyễn

1. Từ 01/7: Tăng lương, phụ cấp cho nhiều đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có hiệu lực từ ngày 31/7/2017.

Theo đó, chính thức thực hiện việc tăng lương, phụ cấp với những đối tượng sau từ ngày 01/7/2017:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, CAND; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

- Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Xem chi tiết tại Phục lục Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp ban hành kèm theo Thông tư 145.

2. Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT

Nhằm thực hiện tốt Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3639/BYT-KCB ngày 27/6/2017. Theo đó:

- Các cơ sở KCB được cấp phép hoạt động trước ngày 01/7/2016 nhưng không đúng theo hình thức tổ chức mới được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP và đã có đăng ký KCB BHYT ban đầu thì:

Được tiếp tục ký hợp đồng với cơ quan BHXH nhưng đồng thời phải thực hiện các thủ tục xin cấp lại Giấy phép hoạt động theo quy định mới.

- Khi các trường đại học y mời các bác sĩ của bệnh viện công lập về giảng dạy và có tham gia KCB tại bệnh viện thuộc trường thì:

+ Bệnh viện thuộc trường phải thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề cho các giảng viên này theo Nghị định 109.

+ Việc đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia KCB nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/7/2017.

3. Hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước

Cuối năm 2016, Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục NSNN mới thay thế cho Mục lục NSNN tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành.

Nay, Bộ Tài chính lần đầu tiên ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tại Công văn 7078/BTC-KBNN như sau:

- Hướng dẫn áp dụng Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và Thông tư 324/2016/TT-BTC cho năm ngân sách 2017, 2018.

- Giải thích nội dung các Mã chương; Mã loại, khoản; Mã mục, tiểu mục; Mã nguồn ngân sách nhà nước; Mã cấp NSNN thuộc Mục lục  được quy định tại Thông tư 324.

- Hướng dẫn sử dụng Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ và Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ ban hành kèm theo Thông tư 324.

- Ban hành Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí.

Xem chi tiết tại Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017.

4. Bãi bỏ 20 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngân hàng

Ngày 28/6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 20 văn bản QPPL, trong đó có một số văn bản có nội dung nổi bật như:

- Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN ngày 26/9/2001 ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Thông tư 18/2009/TT-NHNN ngày 14/8/2009 quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.

- Quyết định số 17/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản.

Thông tư 04/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/8/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,807

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn