07 quy định cần biết về vàng miếng SJC

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
19/04/2024 10:15 AM

Cho tôi hỏi nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC lấy từ đâu và quy trình gia công vàng miếng SJC thế nào? - Thế Khải (Đồng Nai)

07 quy định cần biết về vàng miếng SJC

07 quy định cần biết về vàng miếng SJC (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đơn vị nào gia công vàng miếng SJC?

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 thì Ngân hàng Nhà nước giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây gọi là Công ty SJC) gia công vàng miếng theo các quy định tại Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012.

2. Các nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC

Theo Điều 3 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 thì nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC bao gồm:

- Vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

- Vàng miếng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất trong từng thời kỳ, trừ vàng miếng SJC (sau đây gọi là vàng miếng khác).

- Vàng miếng SJC do Công ty SJC đã sản xuất, gia công, có ít nhất một trong các đặc điểm sau:

+ Không đủ trọng lượng, bị cắt dũa, mài mòn;

+ Bị trầy xước;

+ Bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC;

+ Bị biến dạng.

- Các loại vàng khác do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

3. Phương án sản xuất vàng miếng SJC

Theo Điều 4 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 thì căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án sản xuất vàng miếng SJC trong từng thời kỳ, trong đó có các nội dung cơ bản sau:

- Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC;

- Hạn mức sản xuất vàng miếng SJC;

- Thời điểm sản xuất vàng miếng SJC.

4. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

Quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước theo Điều 5 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 như sau:

- Ngân hàng Nhà nước ký kết Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC (sau đây gọi là Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng).

- Khi có nhu cầu gia công vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản yêu cầu gia công vàng miếng cho Công ty SJC bao gồm các nội dung chính như sau:

+ Khối lượng vàng miếng SJC cần gia công;

+ Thời gian gia công;

+ Loại vàng miếng SJC cần gia công.

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công vàng miếng SJC.

- Công ty SJC nhận vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty SJC và tiến hành kiểm định chất lượng vàng nguyên liệu trước khi thực hiện gia công vàng miếng SJC theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

- Công ty SJC tiến hành gia công vàng miếng SJC.

- Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty và nhận phí gia công theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

- Việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước).

5. Quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC

Quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC theo Điều 6 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 như sau:

- Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) cho phép chuyển đổi vàng miếng khác có nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ thành vàng miếng SJC.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc cho phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC. 

Trường hợp chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng đề nghị chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, đồng thời gửi Công ty SJC để thực hiện gia công.

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công vàng miếng SJC.

- Căn cứ vào văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng ký kết Hợp đồng gia công vàng miếng SJC với Công ty SJC.

- Công ty SJC tiến hành gia công vàng miếng SJC.

- Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Hợp đồng gia công vàng miếng SJC đã ký.

- Việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

- Việc Công ty SJC chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 7 Điều 6 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012.

6. Quy trình gia công lại vàng miếng SJC

Quy trình gia công lại vàng miếng SJC theo Điều 7 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 như sau:

- Công ty SJC gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép gia công lại vàng miếng SJC quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012, trong đó nêu rõ khối lượng vàng miếng SJC dự kiến cần gia công lại và thời gian gia công.

- Sau khi xem xét đề nghị của Công ty SJC, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấp thuận việc gia công lại vàng miếng SJC cho Công ty SJC.

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công lại vàng miếng SJC.

- Công ty SJC thực hiện gia công lại vàng miếng SJC theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước dưới sự giám sát của Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác

Theo Điều 8 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 thì quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 770

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn