Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
08/04/2024 12:42 PM

Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường? – Văn Đức (Hà Nội)

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đăng ký môi trường là gì?

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

2. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường được quy định tại Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, bao gồm:

(1) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

(2) Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

(3) Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP, bao gồm:

- Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

- Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

- Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

- Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2.

- Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

- Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

- Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

- Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.

- Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

- Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.

- Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

+ Không phát sinh khí thải phải xử lý;

+ Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;

+ Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

3. Nội dung đăng ký môi trường

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

- Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

- Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

- Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

(Khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong đăng ký môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

- Tiếp nhận đăng ký môi trường;

- Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường;

- Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

(Khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 755

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn