Tải về 34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
08/04/2024 08:01 AM

Các Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường có nội dung quy định những gì? – Trung Hiếu (Hậu Giang)

Tải về 34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Tải về 34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tải về 34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 bao gồm:

Tải về 34 Phụ lục Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

- Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

- Phụ lục II: Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

- Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020

- Phụ lục IV: Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020, trừ dự án quy định tại phụ lục III

- Phụ lục V: Danh mục các dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020, trừ dự án quy định tại phụ lục III và phụ lục IV

- Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm

- Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II

- Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm II

- Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III

- Phụ lục XIII: Mẫu văn bản đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở

- Phụ lục XIV: Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở

- Phụ lục XV: Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại khoản 4 điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 2020

- Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, miễn đăng ký môi trường

- Phụ lục XVII: Danh mục các chất pop và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm

- Phụ lục XVIII: Mẫu văn bản đăng ký miễn trừ chất POP

- Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký miễn trừ chất POP

- Phụ lục XX: Mẫu văn bản thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất pop

- Phụ lục XXI: Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Phụ lục XXII: Danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc

- Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải

- Phụ lục XXIV: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Phụ lục XXV: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Phụ lục XXVII: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Phụ lục XXVIII: Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục

- Phụ lục XXIX: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ

- Phụ lục XXX: Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ

- Phụ lục XXXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường

- Phụ lục XXXII: Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận nhãn sinh thái việt nam

- Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái việt nam

- Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái việt nam

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,664

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn