Nghị định 63/2014/NĐ-CP còn hiệu lực pháp luật hay không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
02/04/2024 14:15 PM

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nghị định 63/2014/NĐ-CP còn hiệu lực pháp luật hay không? - An Trường (TPHCM)

Nghị định 63/2014/NĐ-CP còn hiệu lực pháp luật hay không?

Nghị định 63/2014/NĐ-CP còn hiệu lực pháp luật hay không? (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013.

- Việc lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 áp dụng đối với dự án đầu tư phát triển quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013, trừ việc lựa chọn nhà thầu liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

- Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Luật Đấu thầu 2013. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt thực hiện theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế không có quy định về việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2013Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?

Căn cứ theo Điều 130 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Nghị định  63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Kể từ ngày Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013 và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 2003, Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CPQuyết định 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

3. Nghị định 63/2014/NĐ-CP còn hiệu lực pháp luật hay không?

Theo khoản 1 Điều 134 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2024.

Kể từ ngày Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà thầu;

- Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017;

- Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

- Quyết định 17/2019/QĐ-TTg quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013.

Như vậy, Nghị định 63/2014/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 27/2/2024.

* Lưu ý: Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 được xác định theo quy định của pháp luật thương mại về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, pháp luật về công nghệ thông tin đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin. Quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,460

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn