Hướng dẫn ghi hạn chế khuyết điểm của chi bộ trong Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
28/11/2023 16:00 PM

Nội dung kiểm điểm tập thể chi bộ gồm những gì? Đối với phần hạn chế khuyết điểm của chi bộ trong báo cáo kiểm điểm chi ủy, chi bộ thì ghi như thế nào?

Nội dung kiểm điểm tập thể chi bộ theo Quy định 124

Theo Quy định 124, đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục.

(1) Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

(2) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

(3) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

(4) Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

(5) Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Hướng dẫn ghi hạn chế khuyết điểm của chi bộ trong Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ

Hướng dẫn ghi hạn chế khuyết điểm của chi bộ trong Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ mới nhất 2023

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 (Xem chi tiết tại đây)

Hướng dẫn ghi hạn chế khuyết điểm của chi bộ trong Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ

Tại Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023, ngoài phần đánh giá ưu điểm, các kết quả đạt được thì đối với những hạn chế khuyết điểm của chi bộ thì có thể ghi như sau:

(i) Đối với phần “II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Ví dụ: Những hạn chế, khuyết điểm của chi bộ trong năm qua là:

- Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

- Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể chưa thường xuyên.

- Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo việc dạy và học. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng chi bộ, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

- Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ đạo toàn diện một số mảng việc chưa kịp thời.

- Chưa sắp xếp được thời gian hợp lý giữa công việc và công tác trong chi bộ.

(ii) Đối với phần “III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Kém.

Ví dụ: Chi ủy đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ. Đồng thời khuyến khích từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn,... để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo. Vì vậy năm 2023, trong Chi bộ không có Đảng viên nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên không được làm.

(iii) Đối với phần “V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

(iv) Đối với phần “VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ví dụ: Tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ nói riêng, nhằm giúp đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,...

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm,...

Chi bộ thực hiện đổi mới, sáng tạo chọn lựa các hình thức sinh hoạt phong phú, nội dung sinh họat cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

Xem thêm:

>> Mẫu kiểm điểm cá nhân đảng viên 2023 có gì mới? Viết kiểm điểm đảng viên cuối năm cần lưu ý gì?

>> Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2023

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 52,618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn