Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất và bên thuê đất như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
23/11/2023 18:30 PM

Xin cho tôi hỏi quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất và bên thuê đất như thế nào? - Thảo My (Thanh hóa)

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất và bên thuê đất như thế nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất như thế nào?

1.1 Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất 

Theo Điều 42 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định bên cho thuê quyền sử dụng đất như sau:

- Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.

- Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

1.2 Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

- Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

- Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

(Điều 43 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê đất như thế nào?

2.1 Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất

- Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.

- Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.

- Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.

- Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

(Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

2.2 Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.

- Không được hủy hoại đất.

-Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.

- Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

(Điều 45 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

3. Hợp đồng cho thuê đất phải bảo đảm những nội dung gì?

Theo Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định nội dung hợp đồng cho thuê đất phải bảo đảm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của các bên;

- Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Thời hạn sử dụng đất;

- Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Phương thức và thời hạn thanh toán;

- Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phạt vi phạm hợp đồng;

- Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

- Giải quyết tranh chấp;

- Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,740

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn