Chi tiết thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở 63 tỉnh thành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/06/2023 08:22 AM

Xin cho tôi hỏi thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 ở các tỉnh thành trên cả nước là vào ngày nào? – Hoàng Vũ (Cần Thơ)

Chi tiết thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở 63 tỉnh thành

Chi tiết thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở 63 tỉnh thành (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở 05 thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh là vào ngày 20/6/2023 (dự kiến).

2. Thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội có Công văn 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, thời gian công bố điểm thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080 chậm nhất vào ngày 04/7/2023.

3. Thành phố Cần Thơ

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT thành phố Cần Thơ thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 18/6/2023.

4. Thành phố Hải Phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng có Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/3/2023 về triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ

Cụ thể, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 17/6/2023 ở trường THCS và trên Website của Sở GDĐT

5. Thành phố Đà Nẵng

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào lúc 12h ngày 22/6/2023.

Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở các tỉnh còn lại

6. Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vũng Tàu thì thời gian công điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến từ ngày 20 đến 22/6/2023.

7. Bắc Ninh

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 15/6/2023.

8. Đồng Nai

Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn 611/SGDĐT-NV2 ngày 28/2/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Công văn 611/SGDĐT-NV2

Cụ thể, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là từ ngày 05/6/2023-14/6/2023: Chấm thi và công bố kết quả

9. Bình Định

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 13/6/2023.

10. Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Theo đó, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Quảng Ninh là chậm nhất 14/6/2023

11. Gia Lai

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thì thời gian công bố điểm lớp 10 chuyên thực hiện vào ngày 16/6/2023 (Xét tuyển đối với lớp 10 THPT không chuyên)

12. Thanh Hóa

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 15/6/2023.

13. Đắk Lắk: Đã công bố

14. Sơn La

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào ngày 16/6/2023.

15. Lai Châu

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Lai Châu là vào ngày 07/6/2023.

16. Thừa Thiên Huế

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn 1022/HD-SGDĐT ngày 07/04/2023 về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Công văn 1022/HD-SGDĐT

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở Thừa Thiên Huế sẽ vào ngày 18/6/2023.

17. Lạng Sơn

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn thì thời gian công bố điểm thi trước ngày 25/6/2023

18. Tây Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có Công văn 1436/SGDĐT-KT ngày 24/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, trong đó kèm theo Lịch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Lịch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Theo đó, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Tây Ninh là từ 08 giờ ngày 15/6/2023.

19. Ninh Thuận

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến vào lúc 15h ngày 19/6/2023.

20. Khánh Hòa

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có Công văn 929/SGDĐT-QLCL ngày 31/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 – 2024.

Công văn 929/SGDĐT-QLCL

Theo đó, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (tạm thời) ở Khánh Hòa là 19/6/2023.

21. Phú Yên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên có Kế hoạch 58/KH-SGDĐT ngày 11/3/2023 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Kế hoạch 58/KH-SGDĐT

Cụ thể, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Phú Yên là vào lúc 19 giờ 00, ngày 09/6/2023.

22. Trà Vinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã có Công văn 606/SGDĐT-KT ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 - 2024.

Công văn 606/SGDĐT-KT

Theo đó, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Trà Vinh là từ ngày 16/6/2023 - 18/6/2023.

23. Tiền Giang

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang thì thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ dự kiến vào ngày 15/6/2023.

24. Sóc Trăng

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 16/6/2023.

25. Kiên Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có Công văn 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/2/2023 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Công văn 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cụ thể, thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở tỉnh Kiên Giang như sau:

- Thời gian công bố kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt: Trước ngày 09/6/2023.

- Thời gian công bố kết quả chấm thi 10 THPT: Trước ngày 21/6/2023.

26. Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Kế hoạch 384/KH-UBND ngày 10/11/2022 tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024.

Kế hoạch 384/KH-UBND

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Đồng Tháp như sau:

- Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên: Dự kiến ngày 16/6/2023.

- Thời gian công bố điểm thi lớp 10 THPT: Thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7/2023.

27. Quảng Nam

- Xét tuyển đối với lớp 10 trường THPT công lập không chuyên.

- Đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT

28. Quảng Ngãi

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 387/SGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2023-2024

Công văn 387/SGDĐT-GDTrH

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra trước ngày 22/6/2023.

29. Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có Công văn 966/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024.

Công văn 966/SGDĐT-QLCLCNTT

Cụ thể, do thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 14/6/2023 nên thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Quảng Trị dự kiến là vào ngày 12/6/2023.

30. Quảng Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có Công văn 187/SGDĐT-QLCL ngày 09/2/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, trong đó có kèm theo Phụ lục 01 - Lịch chuẩn bị, tổ chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Phụ lục số 01

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở Quảng Bình là vào ngày 18/6/2023.

31. Hà Tĩnh: Đã công bố

32. Nghệ An

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2023-2024 là dự kiến vào ngày 16/6/2023.

33. Ninh Bình

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là trước 17 giờ ngày 11/6/2023 (Chủ Nhật).

34. Vĩnh Phúc

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là chậm nhất vào ngày 26/6/2023.

35. Thái Bình

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Thái Bình thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 20/06 - 21/6/2023 (Dự kiến).

36. Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định có Công văn 770/SGDĐT-QLCLGD ngày 11/5/2023 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm 2023 - 2024. 

Công văn 770/SGDĐT-QLCLGD

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Nam Định dự kiến là từ 8h ngày 17/6/2023 trên Cổng TTĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

37. Hưng Yên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên có Công văn 420/SGDĐT-QLCL ngày 06/3/2023 về việc điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Công văn 420/SGDĐT-QLCL

Cụ thể, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Hưng Yên dự kiến là trước ngày 20/6/2023.

38. Hải Dương

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Hải Dương  thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là dự kiến vào ngày 13/6/2023.

39. Bắc Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang có Công văn 427/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2023 - 2024, trong đó thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Bắc Giang được nêu ở Phụ lục XV.

Phụ luc XV

Cụ thể:

- Thời gian công bố điểm thi lớp 10 THPT (không bao gồm Trường THPT Chuyên Bắc Giang và các trường PTDTNT): Dự kiến ngày 16/6/2023 trên website của Sở GDĐT Bắc Giang.

- Thời gian công bố điểm thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang: Dự kiến ngày 16/6/2023 trên website của Sở GDĐT Bắc Giang.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển lớp 10 các trường PTDTNT Sơn Động, Lục Ngạn và PTDTNT tỉnh: Ngày 06/7/2023.

40. Thái Nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có Công văn 941/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Công văn 941/SGDĐT-KTKĐCLGD

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Thái Nguyên là vào ngày 19/6/2023.

41. Bắc Kạn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn có Công văn 1172/SGDĐT-QLCLGD-CNTT ngày 22/5/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Công văn 1172/SGDĐT-QLCLGD-CNTT

Cụ thể, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Bắc Kạn là trước ngày 21/7/2023.

42. Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đã hoàn tất và công bố điểm thi tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Thí sinh đã có thể xem điểm tại các trường THPT đăng ký dự tuyển.

43. Lào Cai: Đã công bố điểm thi

44. Yên Bái

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 16/6/2023.

45. Phú Thọ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có Hướng dẫn 01/HD-SGD&ĐT ngày 10/3/2023 tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Hướng dẫn 01/HD-SGD&ĐT

Cụ thể, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Phú Thọ là trước ngày 20/6/2023.

Tuy nhiên vào ngày 14/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn 848/SGD&ĐT-QLCL về việc thông báo kết quả và hướng dẫn nộp đơn phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Theo đó, thời gian công bố điểm thi lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Phú Thọ sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 14/6/2023.

Công văn 848/SGD&ĐT-QLCL

46. Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã có Công văn 437/SGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2023 về việc hướng dẫn phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh, năm học 2023-2024

Công văn 437/SGDĐT-GDTrH

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Hà Giang bắt đầu từ 10/6/2023 đến ngày 20/6/203.

47. Tuyên Quang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã có Công văn 434/SGDĐT-QLCLGD ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh THCS, THPT và GDTX năm học 2023 - 2024.

Công văn 434/SGDĐT-QLCLGD

Do Sở GDĐT phải hoàn thành chấm thi và chuyển kết quả cho các trường THPT và hướng dẫn phúc khảo bài thi trước ngày 20/6/2023 nên thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 sẽ dự kiến công bố từ ngày 20/6/2023.

48. Cao Bằng

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Cao Bằng thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 13/6/2023.

49. Kon Tum

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có Kế hoạch 49/KH-SGDĐT ngày 03/4/2023 tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 - 2024.

Kế hoạch 49/KH-SGDĐT

Cụ thể, thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Kon Tum như sau:

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành: Ngày 15/6/2023.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THCS và THPT Liên Việt Kon Tum là ngày 20/6/2023 và các trường THPT còn lại công bố kết quả xét tuyển vào ngày 23/6/2023 (nếu xét tuyển bổ sung: 25/6/2023)

50. Bình Dương

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 21/6/2023.

51. An Giang

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh An Giang thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 16/6/2023.

52. Bạc Liêu

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bạc Liêu thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 6/6/2023.

53. Bến Tre

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã có Công văn 778/SGD&ĐT-QLCL&CNTT ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024.

Công văn 778/SGD&ĐT-QLCL&CNTT

Cụ thể, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở tỉnh Bến Tre chậm nhất là ngày 20/6/203.

54. Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 840/QĐ-UBND

Theo đó, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 ở Cà Mau như sau:

- Thời gian công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Ngày 19/6/2023

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Theo quy định

55. Hậu Giang: Đang cập nhật

56. Long An

Theo Kế hoạch 769/KH-SGDĐT ngày 14/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và lớp 10 trường TPHT chuyên Long An là từ ngày 09/6/2023 đến 19/6/2023.

Kế hoạch 769/KH-SGDĐT

57. Vĩnh Long

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2023 – 2024;

Theo đó, việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được thực hiện theo hình xét tuyển.

58. Lâm Đồng: Đang cập nhật

59. Đắk Nông

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thì đối với các đơn vị tổ chức xét tuyển sẽ hoàn thành trong tháng 7/2023, đối với các đơn vị tổ chức thi tuyển từ ngày 8 - 10/6/2023

60. Bình Thuận

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận thì thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 22/6/2023.

61. Hà Nam: Đang cập nhật

62. Hòa Bình

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình thì dự kiến chậm nhất ngày 20/6/2023 công bố điểm thi và điểm chuẩn đợt 1 và đến ngày 4/7/2023 công bố phúc khảo và kết quả đợt 2

63. Bình Phước: Đang cập nhật

Đang cập nhật...

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 106,807

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn