Quy định khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
10/03/2023 12:00 PM

Xin hỏi là đối với biện pháp xử lý hành chính thì việc khiếu nại thực hiện thế nào? - Thu Phương (Vĩnh Long)

Quy định khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND (Hình từ IInternet)

1. Hành vi có thể bị khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Tại Điều 38 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 quy định về hành vi có thể bị khiếu nại trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại hành vi của Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án trong việc giao, nhận hồ sơ, thụ lý, phân công Thẩm phán, yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ, gửi thông báo, quyết định của Tòa án, mở phiên họp, thành phần phiên họp, thời hạn giải quyết và hành vi khác trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Căn cứ Điều 39 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại có các quyền sau đây:

+ Tự mình khiếu nại hoặc khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp;

+ Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại;

+ Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

+ Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

3. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Tại Điều 40 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 quy định về quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại như sau:

3.1. Quyền của người bị khiếu nại

Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

- Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của hành vi bị khiếu nại;

- Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về hành vi bị khiếu nại.

3.2. Nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

- Giải trình về hành vi bị khiếu nại;

Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người có thẩm quyền yêu cầu;

- Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Tại Điều 41 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 quy định về thời hạn khiếu nại như sau:

Thời hạn khiếu nại là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại biết được và cho rằng hành vi của người có thẩm quyền là trái pháp luật.

Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn khiếu nại.

5. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại biện pháp xử lý hành chính trong TAND

Tại Điều 42 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 quy định về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

- Khiếu nại hành vi của Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân cấp huyện do Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại;

Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải xem xét, giải quyết. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

Khiếu nại hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

- Khiếu nại hành vi của Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải xem xét, giải quyết. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

- Khiếu nại hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ xem xét, giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã khiếu nại và Viện kiểm sát cùng cấp.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 855

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn