Thế nào là dự án nhóm C? Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/10/2022 14:04 PM

Xin cho tôi hỏi thế nào là dự án nhóm C? Dự án nhóm C bao gồm những loại dự án nào? - Minh Lộc (Bình Thuận)

Thế nào là dự án nhóm C? Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Thế nào là dự án nhóm C? Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thế nào là dự án nhóm C?

Dự án nhóm C là một loại dự án nằm trong dự án đầu tư công được phân loại dựa trên căn cứ mức độ quan trọng và quy mô của dự án đó.

Cụ thể, dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công theo khoản 13 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019.

Trong đó, vốn đầu tư công được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

2.1. Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đầu tư công 2019, các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 sẽ nằm trong các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng, cụ thể:

- Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

- Công nghiệp điện;

- Khai thác dầu khí;

- Hóa chất, phân bón, xi măng;

- Chế tạo máy, luyện kim;

- Khai thác, chế biến khoáng sản;

- Xây dựng khu nhà.

2.2. Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng

Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng là các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019, bao gồm:

- Giao thông, trừ dự án giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

- Thủy lợi;

- Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

- Kỹ thuật điện;

- Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

- Hóa dược;

- Sản xuất vật liệu, trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng;

- Công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim;

- Bưu chính, viễn thông.

(Khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công 2019)

2.3. Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng

Cụ thể tại khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công 2019, các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 sẽ nằm trong các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng:

- Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

- Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

- Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

- Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;

2.4. Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng

Các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng là các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019, bao gồm:

- Y tế, văn hóa, giáo dục;

- Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

- Kho tàng;

- Du lịch, thể dục thể thao;

- Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;

- Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019.

3. Các nguyên tắc quản lý dự án nhóm C

Vì dự án nhóm C thuộc nhóm dự án đầu tư công nên việc quản lý nhóm dự án này được thực hiện theo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 12 Luật Đầu tư công 2019, cụ thể như sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Xem thêm:

Dự án nhóm A là gì? Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Dự án nhóm B được phân loại thế nào?

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,374

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn