Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/10/2022 15:32 PM

Giống cây trồng là gì? Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức được quy định thế nào? - Kiều Ý (Đồng Tháp)

Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức

Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giống cây trồng là gì?

Theo khoản 5 Điều 2 Luật Trồng trọt 2018 thì giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau;

Đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

2. Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức

Điều kiện sản xuất giống cây trồng với cá nhân, tổ chức theo khoản 1 Điều 22 Luật Trồng trọt 2018 như sau:

- Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng;

- Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

3. Quy định về sản xuất giống cây trồng

Theo Điều 23 Luật Trồng trọt 2018 quy định về sản xuất giống cây trồng như sau:

- Sản xuất giống cây trồng được thực hiện theo phương pháp nhân giống hữu tính và phương pháp nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

- Cây, vườn cây cung cấp vật liệu phục vụ nhân giống vô tính, hạt lai đa dòng đối với cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm phải được cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo quy định tại Điều 24 Luật Trồng trọt 2018:

+ Cây được cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng sau khi được bình tuyển theo tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng cây đầu dòng. Trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt ban hành tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng.

+ Vườn cây được cấp Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng sau khi được thẩm định theo tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng vườn cây đầu dòng. Trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt ban hành tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng.

+ Chất lượng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

+ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng bị đình chỉ hiệu lực khi cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng không còn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

+ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng được phục hồi hiệu lực khi chất lượng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

+ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng bị hủy bỏ khi đã bị đình chỉ hiệu lực mà không được phục hồi hiệu lực theo quy định.

4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sản xuất giống cây trồng

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sản xuất giống cây trồng theo Điều 34 Luật Trồng trọt 2018 như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng có quyền sản xuất giống cây trồng khi đáp ứng điều kiện quy định tại mục 2.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện đầy đủ quy định tại mục 2;

+ Thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật;

+ Thu hồi, xử lý giống cây trồng không bảo đảm chất lượng khi lưu thông trên thị trường;

+ Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Cung cấp tài liệu minh chứng về nguồn gốc vật liệu nhân giống, tài liệu truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng;

+ Thực hiện dán nhãn đối với giống cây trồng biến đổi gen theo quy định của pháp luật.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,124

Bài viết về

lĩnh vực khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn